Interview

Interview Interview kan både betegne en metode og en genre. Interview er en metode til at undersøge en sag ved at stille spørgsmål til den kilde, som formodes at have en viden, en holdning og/eller et ansvar på området. Det kalder man også et researchinterview. Svarene danner helt eller delvist grundlag for journalistens fremstilling af […]

Log ind for at læse videre.
Forfatter Lars Bjerg
Emneredaktør Henrik Bødker
Supplerende læsning

Hjarvard 1999a, Bjerg 2002, Strand 2009

Reference

Bjerg, Lars (2002). Som man spørger… Det journalistiske interview. København: Roskilde Universitetsforlag

Hjarvard, Stig (1999). Interviewet – en livret for svagtbegavede. Aarhus: Vidensbasen (Update). [Web-publ.]

Jørgensen, John Chr. (2010). Kommer De som ven eller som interviewer? Interviewets historie i Danmark. København: Gyldendal

Meilby, Mogens (1999/2004). Det trykte interviews barndom. Aarhus: Vidensbasen (Update). [Web-publ.] [Rev. 2004]

Strand, Kurt (2009). Interview for journalister. Spørgeteknik, skarpvinkling og struktur. Ill. af Roald Als. 2. omarb. og udv. udg. København: DR. [1. udg. 2008. Ill. af Martin Strid] [Genoptr. Lindhardt & Ringhof, 2011]