Intertekstualitet

Intertekstualitet “Intertekstualitet” betegner det mangesidige og dynamiske forhold mellem tekster, teksters allusioner til, genbrug af, pasticher eller parodier på hinanden. Det peger på de åbne, dialogiske og processuelle relationer mellem tekster. Begrebet intertekstualitet er udviklet inden for litteraturvidenskab, men er for længst blevet indoptaget i medievidenskab og anvendt om alle slags relationer mellem mediebårne ytringer, […]

Log ind for at læse videre.
Forfatter Anker Gemzøe
Emneredaktør Tina Thode Hougaard
Supplerende læsning

Marnersdóttir 2003

Reference

Agger, Gunhild (1999). “Intertextuality Revisited. Dialogues and Negotiations in Media Studies.” I: Bondebjerg, Ib & Haastrup, Helle Kannik (red.). Intertextuality and Visual Media. Temanr. af  Sekvens. (Filmvidenskabelig Årbog 1999.) Inst. f. Film- og Medievidenskab, Københavns Universitet, s. 17-45

Bloom, Harold (1973/1997). The Anxiety of Influence. A theory of poetry. New York: Oxford University Press. [2. udg. 1997]

Bondebjerg, Ib & Haastrup, Helle Kannik (red.). Intertextuality and Visual Media. Temanr. af  Sekvens. (Filmvidenskabelig Årbog 1999.) Inst. f. Film- og Medievidenskab, Københavns Universitet

Bruhn Jensen, Klaus (1999a). “Intertextualities and Intermedialities.” I: Bondebjerg, Ib & Haastrup, Helle Kannik (red.). Intertextuality and Visual Media. Temanr. af Sekvens (Filmvidenskabelig Årbog, 1999.) Inst. f. Film- og Medievidenskab, Københavns Universitet, s. 63-88

Fairclough, Norman (1992). Discourse and Social Change. Cambridge: Polity

Fairclough, Norman (2008). Kritisk diskursanalyse. En tekstsamling. Red. og overs. af Elisabeth Halskov Jensen. København: Hans Reitzel

Fiske, John (1987). Television Culture. London/New York: Routledge [Genoptr. 1989]

Gemzøe, Anker (1997). Metamorfoser i Mellemtiden. Studier i Svend Åge Madsens forfatterskab 1962-1986. (Skrifter fra Center for Æstetik og Logik, 3). København: Medusa [Disputats, Aalborg Universitet]

Gemzøe, Anker (2000a). “Tavshed og ord. Om Villy Sørensens ‘Ægget’.” Kritik, 33, (147), s. 33-43

Gemzøe, Anker (2000b). “Intertekstualitet. Tavshed og ord hos Michail Bachtin og Villy Sørensen.” Nordlit, 8, s. 3-32

Genette, Gérard (1982). Palimpsestes. La littérature au second degré. Paris: Seuil

Haastrup, Helle Kannik (1999). “Scream – an Intertextual Tale.” I: Bondebjerg, Ib & Haastrup, Helle Kannik (red.). Intertextuality & Visual Media. Temanr. af Sekvens. (Filmvidenskabelig Årbog 1999.) Inst. f. Film- og Medievidenskab, Københavns Universitet, s. 145-172

Kristeva, Julia (1967). “Bakhtine, le mot, le dialogue et le roman.” Critique, 239, s. 438-65. [Genoptr. som Kristeva (1969)]

Kristeva, Julia (1969). “Le mot, le dialogue et le roman.” I: Semiotikè. Recherches pour une sémanalyse. Paris: Seuil, s. 143-173

Lotman, Yuri M. (1990). Universe of the Mind. A Semiotic Theory of Culture. Overs. af Ann Shukman; indl. ved Umberto Eco. London/New York: I.B. Tauris

Marnersdóttir, Malan (2003). “Intertekstualitet.” I: Søndergaard, Leif (red.). Om litteratur – metoder og perspektiver. Aarhus: Systime, s. 153-169

Olsson, Anders & Vincent, Mona (1984). “Intertextualitet – möten mellen texter.” Meddelanden från institutionen för slaviska och baltiska språk [Stockholms Universitet], 24, s. 3- 37 [Tilgængelig på <su.diva-portal.org/> (Set 07.08.2013)]

Stam, Robert (1985/1992). Reflexivity in Film and Literature. From “Don Quixote” to Jean-Luc Godard. Ann Arbor, Mich.: UMI Research Press. [Genoptr. New York: Columbia University Press, 1992]