Interpersonel kommunikation

Interpersonel kommunikation Interpersonel kommunikation betegner i meget bred forstand al kommunikation mellem personer. Det betyder mere konkret, at der som minimum er to personer, der kommunikerer med hinanden med et konkret mål for sigte. Målet kan være at udveksle informationer, at diskutere forskellige holdninger eller bare at tale med hinanden. I alle tilfælde vil de […]

Log ind for at læse videre.
Forfatter Birthe Asmuß
Reference

Austin, J.L. (1962b). How to Do things with Words. Red. af G.J. Warnock. Oxford: Clarendon Press [Da. overs. 1997]

Austin, J.L. (1997). Ord der virker. Overs. og indl. af John E. Andersen & Thomas Bredsdorff. København: Gyldendal

Brown, Penelope & Levinson, Stephen C. (1987). Politeness: Some Universals in Language Usage. Cambridge: Cambridge University Press

Fafner, Jørgen (1977). Retorik: klassisk og moderne. Indføring i nogle grundbegreber. København: Akademisk. [Genoptr. m. ny sats 2005]

Goffman, Erving (1967a). Interaction ritual. Essays in face-to-face behaviour. New York: Pantheon/London: Penguin

Goodwin, Charles (1986). “Gestures as a resource for the organization of mutual orientation.” Semiotic, 62 (1/2), s. 29-49

Heritage, John (1984). Garfinkel and Ethnomethodology. Cambridge: Polity

Kendon, Adam (1980). “Gesticulation and speech. Two aspects of the process of utterance.” I: Key, Mary Ritchie (red.). The relationship of verbal and nonverbal communication. The Hague: Mouton, s. 207-227

Pomerantz, Anita (1984). “Agreeing and disagreeing with assessments: some features of preferred/dispreferred turn shapes.” I: Atkinson, J. Maxwell & Heritage, John (red.). Structures of Social Action. Studies in Conversation Analysis. Cambridge: Cambridge University Press, s. 57-101

Sacks, Harvey; Schegloff, Emanuel A. & Jefferson, Gail (1974). “A simplest systematics for the organization of turn-taking for conversation.” Language, 50 (4), s. 696-735

Schegloff, Emanuel A.; Jefferson, Gail & Sacks, Harvey (1977). “The preference for self-correction in the organization of repair in conversation.” Language, 53 (2), s. 361-382

Wagner, Johannes (2003). “Talesprogsdata i sprogundervisningen.” I: Asmuß, Birte & Steensig, Jakob (red.). Samtalen på arbejde – konversationsanalyse og kompetenceudvikling. København: Samfundslitteratur