Internetforskning

Internetforskning Internetforskning beskæftiger sig med internettets opbygning, udvikling, udbredelse, egenskaber, anvendelse, karakteristiske genrer og udtryksformer, samspillet med andre medier og dets betydning for identitet, vidensformer, kultur og samfund (digitale mediers diskursive og narrative rum; internet; mediematrice). Internetforskningen har tre hoveddimensioner: 1) Forskning, der retter sig mod internettet som en ny, globalt distribueret kommunikativ infrastruktur, herunder […]

Log ind for at læse videre.
Emneredaktør Jesper Tække
Supplerende læsning

Jones 1999, Lievrouw & Livingstone 2002, Bruhn Jensen m.fl. 2004, Poole m.fl. 2005, Hine 2005, Hunsinger & Klastrup 2010, Consalvo & Ess 2010

 

Reference

Bruhn Jensen, Klaus; Consalvo, Mia; Baym, Nancy; Hunsinger, Jeremy; Logie, John; Murero, Monica & Shade, Leslie Regan (red.) (2004). Internet Research Annual Volume 1: Selected Papers From the Association of Internet Researchers Conferences 2000-2002. New York: Peter Lang

Consalvo, Mia & Ess, Charles (red.) (2010). The Handbook of Internet Studies.  London: Wiley-Blackwell

Hine, Christine (red.) (2005). Virtual Methods. Issues in Social Research on the Internet. Oxford: Berg

Hunsinger, Jeremy; Allen, Matthew & Klastrup, Lisbeth (red.) (2010). International Handbook of Internet Research. Dordrecht/London/New York: Springer

Jones, Steve (red.) (1999). Doing Internet Research. Critical Issues and Methods for Examining the Net. Thousand Oaks, Calif./London: Sage

Lievrouw, Leah A. & Livingstone, Sonia (red.) (2002). The Handbook of New Media. Social Shaping and Social Consequences of ITCs. London: Sage

Poole, Hillary W.; Lambert, Laura; Woodford, Chris & Moschovitis, Christos J.P.  (red.) (2005). The internet – A historical Encyclopedia, bd. I-III. Santa Barbara, Calif.: ABC-CLIO