Internet

Internet Internettet (“nettet”) er et globalt distribueret kommunikationsnetværk og vidensarkiv. Det er skabt af og udviklet i et stadigt vekslende samspil mellem offentlige institutioner (universiteter, militær og andre), virksomheder og en bred vifte af ikke-kommercielle aktører (enkeltpersoner, interesse-grupper, meningsfællesskaber, almennyttige institutioner m.v.). Det består af flere hundrede millioner computere, der er spredt over store dele […]

Log ind for at læse videre.
Supplerende læsning

Abbate 1999, Castells 2001, 2003, Lievrouw & Livingstone 2002, Bruhn Jensen 2003, Finnemann 2005, Poole m.fl. 2005, Chadwick 2006, Rasmussen 2007

Reference

Abbate, Janet (1999). Inventing the Internet. Cambridge, Mass.: MIT Press

Bruhn Jensen, Klaus (2003). “Communicating Models: The Relevance of Models for Research on the Worlds of the Internet.” I: Hjarvard, Stig (red.). Media in a Globalized Society. (Northern Lights, 2. Film and Media Studies Yearbook 2003). København: Museum Tusculanum

Castells, Manuel (2001). The Internet Galaxy. Reflections on the Internet, Business, and Society. Oxford: Oxford University Press [Da. overs. 2003]

Castells, Manuel (2003). Internet-galaksen. Refleksioner over Internettet, erhvervslivet og samfundet. Overs. af Mette Sabroe Bitsch. Aarhus: Systime

Chadwick, Andrew (2006). Internet Politics. States, Citizens, and New Communicaiton Technologies. Oxford: Oxford University Press

Finnemann, Niels Ole (2005). Internettet i mediehistorisk perspektiv. København: Samfundslitteratur

Lievrouw, Leah A. & Livingstone, Sonia (red.) (2002). The Handbook of New Media. Social Shaping and Social Consequences of ITCs. London: Sage

Poole, Hillary W.; Lambert, Laura; Woodford, Chris & Moschovitis, Christos J.P. (red.) (2005). The internet – A historical Encyclopedia. Bd. I-III. Santa Barbara, Calif.: ABC-CLIO

Rasmussen, Terje (2007). Kampen om Internett. Oslo: Pax