Informationsstruktur

Informationsstruktur Begrebet informationsstruktur stammer fra M.A.K. Hallidays funktionelle sprogteori (Halliday, 1985/1994/2004) og handler om, hvordan afsenderen af en given tekst organiserer ytringens/sætningens informationer for modtageren. Informationsstrukturen i en kommunikation (i medier, tekster, samtaler) analyseres ved hjælp af to begrebspar: 1) Thema-Rhema, som er afsenderorienteret, og 2) Kendt og ny information, som er modtagerorienteret. Halliday opdeler […]

Log ind for at læse videre.
Forfatter Søren Frimann
Emneredaktør Tina Thode Hougaard
Supplerende læsning

Frimann 2004

Reference

Eggins, Suzanne (1994). An Introduction to Systemic Functional Linguistics. London: Pinter [2. udg. 2004]

Frimann, Søren (2004). Kommunikation – tekst i kontekst. Tekstanalyse med Systemisk Funktionel Lingvistik. Ålborg: Aalborg Universitetsforlag

Hestbæk Andersen, Thomas & Smedegaard, Flemming (2005). Hvad er meningen? Odense: Syddansk Universitetsforlag

Halliday, M.A.K. (1985/1994/2004). An Introduction to Functional Grammar. London: Edward Arnold. [2. udg. 1994; 3. udg. rev. af Matthiessen, Christian M.I.M., 2004]