Informationssamfund

Informationssamfund Begrebet er formuleret som karakteristik af centrale udviklingstræk i de vestlige samfund i sidste halvdel af det 20. århundrede. Begrebet er udviklet med afsæt i Daniel Bells og Alain Touraines analyser af det postindustrielle samfund. Bell formulerer fire overordnede kriterier for sådanne samfund: 1) Majoriteten af beskæftigede skifter fra “blue” til “white collar”, dvs. […]

Log ind for at læse videre.
Emneredaktør Jesper Tække
Supplerende læsning

Bell, D. 1973/1999, Beniger 1986, Webster 1995/2006, Hoff 2004, Finnemann 2005

Reference

Bell, Daniel (1973/1999). The Coming of Postindustrial Society. A Venture in Social Forecasting. New York: Basic Books [Jubilæumsudg.: “Including a new Introduction.” 1999]

Beniger, James R. (1986). The Control Revolution. Technological and economic origins of the information society. Cambridge, Mass.: Harvard University Press

Finnemann, Niels Ole (2005). Internettet i mediehistorisk perspektiv. København: Samfundslitteratur

Hoff, Jens (red.) (2004). Danmark som informationssamfund: muligheder og barrierer for politik og demokrati. Aarhus: Aarhus Universitetsforlag

Webster, Frank (1995/2006). Theories of the Information Society. London: Routledge [2. udg. 2002; 3. udg. 2006]