Informationskløfter

Informationskløfter Antagelsen om dannelsen af informationskløfter blev første gang formuleret i 1970 således: “Når mængden af kommunikationsprodukter til et socialt system øges, vil segmenter med høj socioøkonomisk status have tilbøjelighed til at erhverve denne information hurtigere (og i større omfang) end segmenter med lav socioøkonomisk status” (Tichenor, Donohue & Olien 1970:19-20). Hypotesen antager ikke, at […]

Log ind for at læse videre.
Forfatter Preben Sepstrup
Emneredaktør Jesper Tække
Supplerende læsning

Gørtz & Pilegaard Jensen 2007

Reference

Gørtz, Mette & Pilegaard Jensen, Torben (2007). “Læsefærdigheder, arbejdsmarked og indkomst.” AKF Working paper, 2007 (2). [Web-publ. <www.akf.dk/udgivelser/container/2007/udgivelse_2317/> (Set 12.08.2013)]

Pilegaard Jensen, Torben & Holm, Anders (2000). Danskernes læse-regne-færdigheder – i et internationalt lys. København: AKF-Forlaget

Sepstrup, Preben & Fruensgaard Øe, Pernille (2010). Tilrettelæggelse af information – kommunikations- og kampagneplanlægning. 4. udg. Aarhus: Academica

Teknologisk Institut (2007). Borgernes IKT-færdigheder i Danmark. København, IT- og Telestyrelsen [Web-publikation]

Tichenor, Philip J.; Donohue, George A. & Olien, Clarice N.  (1970). “Mass Media Flows and Differential Growth in Knowledge.” Public Opinion Quarterly, 34 (2), s. 159-170