Information

Information Bruges i daglig tale om pålidelige oplysninger af faktuel, nøgtern, objektiv karakter til forskel fra sladder og rygter. Begrebet stammer fra det latinske informatio, der kan betyde fremstilling, forklaring, forestilling eller begreb. Verbet informo betyder (til)danne og organisere og brugtes også om at danne sig en forestilling. På middelalderfransk betød det “danne”, “undervise” eller […]

Log ind for at læse videre.
Emneredaktør Tina Thode Hougaard
Supplerende læsning

Bell, D. 1979, Beniger 1986, Finnemann 1994

Reference

Bell, Daniel (1973/1999). The Coming of Postindustrial Society. A Venture in Social Forecasting. New York: Basic Books [Jubilæumsudg.: “Including a new Introduction.” 1999]

Bell, Daniel (1979). “The Social Framework of the Information Society.” I: Dertouzos, Michael L. & Moses, Joel (red.). The Computer Age. A 20 Year View. Cambridge, Mass.: MIT Press, s. 500-549

Beniger, James R. (1986). The Control Revolution. Technological and economic origins of the information society. Cambridge, Mass. Harvard University Press

Finnemann, Niels Ole (1994). Tanke, Sprog og Maskine – En teoretisk Analyse af Computerens Symbolske Egenskaber. København: Akademisk

Mostov, Chandra B., Østergaard, Søren & Søndergaard, Kresten (2002). En kampagne. Frederiksberg: Roskilde Universitetsforlag.