Image

Image Image er et af kernebegreberne inden for corporate communication og giver svar på spørgsmålet om, hvordan en person, et objekt eller en organisation opfattes af sine interessenter og omgivelser. Corporate image-studier vinder indpas i 1950’erne og frem, og først i nyere tid får det konkurrence af omdømmebegrebet. Den australske marketingprofessor Graham Dowling definerer i […]

Log ind for at læse videre.
Forfatter Winni Johansen
Se også Branding
Supplerende læsning

Balmer & Greyser 2003/2011

Reference

Balmer, John M.T. & Greyser, Stephen A. (2003). Revealing the Corporation. Perspectives on identity, image, reputation and corporate branding, and corporate-level marketing. New York: Routledge [2. udg. 2011]

Dowling, Grahame R. (1986). “Managing Your Corporate Images.” Industrial Marketing Management, 15 (2), s. 109-116

Dowling, Grahame R. (2001). Creating Corporate Reputations – Identity, Image and Performance. Oxford: Oxford University Press

Fombrun, Charles J. (1996). Reputation. Realizing Value from the Corporate Image. Cambridge, Mass.: Harvard Business School Press