Ikonografi og ikonologi

Ikonografi og ikonologi Ordet “ikonografi” er en nylatinsk sproglig konstruktion på basis af det græske εικων (eikon, altså “ikon”), som betyder billede, og det også græske γραμμα (gramma), som betyder bogstav eller skrift. I 1600- og 1700-tallet betød “ikonografi” noget i retning af en “beskrivelse” ved hjælp af billeder. En “Iconographia botanica” var en bog […]

Log ind for at læse videre.
Forfatter Søren Kjørup
Emneredaktør Lisbeth Thorlacius
Se også Ikon
Supplerende læsning

Rose 2015

Reference

Fleckner, Uwe; Warnke, Martin og& Ziegler, Hendrik (red.) (2011). Handbuch der politischen Ikonographie. 2 bind. München: C.H. Beck

Panofsky, Erwin (1932). “Zum Problem der Beschreibung und Inhaltsdeutung von Werken der bildenden Kunst”. Logos, XXI, s. 103-119

Panofsky, Erwin (1939). “Introductory”. I: Studies in Iconology: Humanistic Themes in the Art of the Renaissance. Oxford: Oxford University Press, s. 3-31

Panofsky, Erwin (1955). “Iconography and Iconology: An Introduction to the Study of Renaissance Art”. I: Strong, Edward Kellog (red.). Meaning in the Visual Arts: Papers in and on Art History. Garden City, N.Y.: Doubleday Anchor Books, s. 26-54

Poeschel, Sabine (red.) (2010). Ikonographie: Neue Wege der Forschung. Darmstadt: Wissenschaftliche Buchgesellschaft

Ripa, Cesare (1603). Iconologia. Venezia

Rose, Gitte (2015). “Billedanalyse”. I: Christiansen, Hans-Christian & Rose, Gitte (red.). Analyse af billedmedier: Det digitale perspektiv. Frederiksberg: Samfundslitteratur, s. 161-237