Ikon

Ikon Ordet “ikon” kommer fra det græske εικων (eikon), som betyder billede. Tidligere blev ordet kun brugt om religiøse billeder i den ortodokse kirke: Gyldne afbildninger (gerne på træ) af Kristus, Maria eller helgener kunne blive tilbedt som hellige. Herfra er der ikke langt til den moderne brug af ordet om personer, der ses som […]

Log ind for at læse videre.
Forfatter Søren Kjørup
Emneredaktør Lisbeth Thorlacius
Supplerende læsning

Rose 2015

Reference

Eco, Umberto (1971). Den frånvarande strukturen: Introduktion till den semiotiska forskningen. Lund: Bo Cavefors Bokförlag

Goodman, Nelson (1968). Languages of Art: An Approach to a Theory of Symbols. New York: Bobbs-Merrild

Peirce, Charles Sanders (1992). The Essential Peirce: Selected Philosophical Writings, Vol. I. The Peirce Edition Project. Redigeret af Nathan Houser og Christian Kloesel. Bloomington, Ind.: Indiana University Press

Peirce, Charles Sanders (1998). The Essential Peirce: Selected Philosophical Writings, Vol. II. The Peirce Edition Project. Redigeret af Nathan Houser og Christian Kloesel. Bloomington, Ind.: Indiana University Press

Rose, Gitte (2015). “Billedanalyse”. I: Christiansen, Hans-Christian og Rose, Gitte (red.). Analyse af billedmedier: Det digitale perspektiv. Frederiksberg: Samfundslitteratur, s. 161-237