Hyperfiktion

Hyperfiktion Hyperfiktion er en benævnelse for litterære værker, der er skabt i og præsenteres gennem et digitalt system, sådan at læseren kan springe fra node til node. Hyperfiktion opstår i slutningen af 1980’erne med toneangivende forfattere og teoretikere som Michael Joyce (1990) og Stuart Moulthrop (1991) og teoretikere som Jay D. Bolter (1991) og George […]

Log ind for at læse videre.
Forfatter Kjetil Sandvik
Emneredaktør Birger Langkjær
Supplerende læsning

Bolter 1991/2001, Landow 1992, 1997 og 2006

Reference

Bolter, Jay David (1991/2001). Writing Space. The Computer, Hypertext, and the Remediation of Print. Mahwah, N.J.: Lawrence Erlbaum [Rev. udg. 2001]

Joyce, Michael (1990). Afternoon – a Story. Watertown, Mass.: Eastgate Systems [cd-rom; opr. udg. 1987]

Landow, George P. (1992). Hypertext. The Convergence of Contemporary Critical Theory and Technology. Baltimore, Md.: The Johns Hopkins University Press

Landow, George P. (1997). Hypertext 2.0. Being a Revised, Expanded Edition of Hypertext: The Convergence of Contemporary Critical Theory and Technology. Baltimore, Md.: The Johns Hopkins University Press

Landow, George P. (2006). Hypertext 3.0. Critical Theory and New Media in an Era of Globalization. Baltimore, Md.: Johns Hopkins University Press

Moulthrop, Stuart (1991). Victory Garden. Watertown, Mass.: Eastgate System [Interaktiv fiktion]