Hørebillede og hørespil

Hørebillede og hørespil Ved et hørebillede forstås en dokumentarisk radioudsendelse eller en del heraf, hvor der formidles et samlet indtryk af en begivenhed, et fænomen eller et forløb gennem tale og forskellige former for reallyd. Det første hørebillede, hvorfra der er bevaret nogle få lydklip, er fra d. 22. maj 1931. Hørebilledet er fra bryggeriet […]

Resten af artiklen er skjult. Log ind for at se resten.
Forfatter Ib Poulsen
Reference

Dahlerup, Aksel (1944). Ved Mikrofonen: Aksel Dahlerup. København: Carl Aller

Poulsen, Ib (2006). Radiomontagen og dens rødder. Et studie i den danske radiomontage med vægt på dens radiofoniske genreforudsætninger. København: Samfundslitteratur