Hermeneutik

Hermeneutik Hermeneutik er fortolkning og læren om fortolkning. Selve betegnelsen kommer fra en (sen)latinsk afledning af et græsk ordpar: hermeneuein, der betyder noget i retning af “at tolke”, og hermeneia, der tilsvarende betyder “tolkning”. I hvert fald så længe der har været skrift, har der også været brug for fortolkning, der hvor læseren er stødt […]

Log ind for at læse videre.
Forfatter Søren Kjørup
Emneredaktør Birger Langkjær
Supplerende læsning

Gulddal & Møller 2002, Kjørup 2008, Lægreid & Skorgen 2006

 

Reference

Heidegger, Martin (1927). Sein und Zeit. (Jahrbuch für Philosophie und phänomenologische Forschung, 8). [Genoptr. fl. gange ved Tübingen: Niemeyer; senest 1986] [Da. overs. 2007]

Heidegger, Martin (2007). Væren og Tid. Overs. af Christian Rud Skovgaard; efterskr. ved Thomas Schwarz Wentzer. Aarhus: Klim

Gadamer, Hans-Georg (1960). Wahrheit und Methode. Grundzüge einer philosophischen Hermeneutik. Tübingen: Mohr [Da. overs. 2004]

Gadamer, Hans-Georg (2004). Sandhed og metode. Grundtræk af en filosofisk hermeneutik. Overs., indl. og noter ved Arne Jørgensen. Aarhus: Systime. [2. udg. 2007]

Gulddal, Jesper & Møller, Martin (red.) (2002). Hermeneutik. En antologi om forståelse. København: Gyldendal

Kjørup, Søren (2008). “Hermeneutikken.” I: Menneskevidenskaberne. Bd. 2. København: Roskilde Universitetsforlag, s. 63-84

Lægreid, Sissel & Skorgen, Torgeir (2006). Hermeneutikk. En innføring. Oslo: Spartacus