Lasswell, Harold Dwight

Harold Dwight Lasswell Den amerikanske politolog og propagandaforsker Harold Dwight Lasswell (1902-1978), i mange år professor ved Yale University, er ikke mindst kendt som ophavsmanden til den såkaldte “Lasswell Formula” og til de måske mest berømte spørgsmål, som nogensinde er blevet stillet inden for moderne kommunikationsforskning: “A convenient way to describe an act of communication […]

Log ind for at læse videre.
Forfatter Finn Frandsen
Emneredaktør Tina Thode Hougaard
Supplerende læsning

Lasswell 1948, Rogers, E.M. 1994

Reference

Lasswell, Harold D. (1927). Propaganda Technique in the World War. New York: Kegan Paul, Trench, Trubner [Genoptr. med ny indl. som Propaganda Technique in the World War I. MIT Press, 1971]

Lasswell, Harold D. (1930). Psychopathology and Politics. Chicago: University of Chicago Press [2. udg. med “Afterthought” af forf. Genoptr. med indl. af Fred. I. Greenstein, 1986]

Lasswell, Harold D. (1935). World Politics and Personal Insecurity. New York: Free Press. [Genoptr. 1965]

Lasswell, Harold D. (1936). Politics. Who Gets What, When, How. New Haven, Conn.: Meridian [Genoptr. med “Postscript” af forf., 1958 og flere senere genoptr.]

Lasswell, Harold D. (1948). “The structure and function of communication in society.” I. Bryson, Lyman (red). The Communication of Ideas. New York: Inst. for Religious and Social Studies, s. 37-51. [Genoptr. bl.a. i: Berelson, Bernard & Janowitz, Morris (red.) (1966). Reader in Public Opinion and Communication. Glencoe, Ill.: Free Press, s. 178-190]

Rogers, Everett M. (1994). A History of Communication Study: A Biographical Approach. New York: The Free Press