Gruppekommunikation

Gruppekommunikation Gruppekommunikation kan defineres som kommunikation mellem to eller flere personer. Definitionen lyder ret simpel, men der hersker reelt ikke enighed om, hvad det er, der som minimum udgør en gruppe. Mens nogle definerer en gruppe som bestående af mindst to personer, så er der andre, der argumenterer for, at en gruppe starter ved tre […]

Log ind for at læse videre.
Forfatter Birthe Asmuß
Reference

Bales, Robert F. (1950). Interaction process analysis. A method for the study of small groups. Cambridge, Mass.: Addison-Wesley [Genoptr. 1976, University of Chicago Press]

Egbert, Maria M. (1997). “Schisming: The Collaborative Transformation from a Single Conversation to Multiple Conversations.” Research on Language and Social Interaction, 30 (1), s. 1-51

Femø Nielsen, Mie & Beck Nielsen, Søren (2005). Samtaleanalyse. København: Samfundslitteratur

Kangasharju, Helena (2002). “Alignment in disagreement: forming oppositional alliances in committee meetings.” Journal of Pragmatics, 34 (10-11), s. 1447-1471

Sacks, Harvey; Schegloff, Emanuel A. & Jefferson, Gail (1974). “A simplest systematics for the organization of turn-taking for conversation.” Language, 50 (4), s. 696-735

Wagner, Johannes (1995). “What makes a discourse a negotiation?” I: Ehlich, Konrad & Wagner, Johannes (red.). The discourse of business negotiation. (Studies in Anthropological Linguistics, 8). Berlin/New York: Mouton de Gruyter, s. 9-36

Wallach, Michael A.; Kogan, Nathan & Bem, Daryl J. (1962). “Group influence on individual risk taking.” Journal of Abnormal and Social Psychology, 65, s. 75-86