Granskningsnämnden för radio och TV i Sverige

Granskningsnämnden för radio och TV i Sverige Statlig radio och TV, eller radio och TV i allmänhetens tjänst (public service) i Sverige, har alltid varit föremål för någon form av granskning, i princip skild från den politiska arenan. När Radiotjänst inledde de första radiosändningarna 1925, skedde granskningen via ett programråd vars syfte var att ge […]

Log ind for at læse videre.
Forfatter Lowe Hedman
Emneredaktør Göran Bolin
Reference

Olin, Mats & Thyselius, Erik (2016). Sakligheten i SVT och SR – en granskning av Granskningsnämnden. Stockholm: Timbro Medieinstitut

Prop. 2009/10:115. En ny radio- och tv-lag

Radio- och tv-lag (SFS 2010:696)

Rydbeck, Olof (1991). “Från medborgarnämnd till ämbetsverk: radionämnden granskas.” I: Presshistorisk årsbok 1991 (8), s. 49-57 [Stockholm: Föreningen Pressarkivets vänner, 1984-]

Söderman, Helena (2015). Reklam, sponsring och otillbörligt yttrande. Granskat och klart. Stockholm: Granskningsnämnden för radio och TV