Globalisering

Globalisering Globalisering er en social og kulturel dimension ved alle samfund og til alle tider. Men som begreb er det især blevet udviklet i forskningen efter 1960, og det afspejler, at globaliseringen også er et meget nyt og moderne begreb, som knytter sig til den stærkt intensiverede kommunikation og mere sammenhængende globale økonomi i de […]

Log ind for at læse videre.
Forfatter Ib Bondebjerg
Emneredaktør Jesper Tække
Reference

Appadurai, Arjun (1996). Modernity at Large. Cultural Dimensions of Globalization. (Public Worlds, 1). Minneapolis: University of Minnesota Press

Bondebjerg, Ib (1993). Elektroniske fiktioner. Tv som fortællende medie. København: Borgen

Bruhn Jensen, Klaus (red.) (1998). News of the World. World Cultures look at television news. London: Routledge

Giddens, Anthony (1999/2002). Runaway World. How Globalisation is Reshaping our World. London: Profile. [2. udg. 2002].[Da. overs. 2000]

Giddens, Anthony (2000). En løbsk verden. Hvordan globaliseringen forandrer vores tilværelse. Overs. af Erik Barfoed. København: Hans Reitzel

Herman, Edward S. & McChesney, Robert W. (1997). The Global Media. The New Missionaries of Corporate Capitalism. New York: Cassell

Hjarvard, Stig (1995a). Internationale tv-nyheder. En historisk analyse af det europæiske system for udveksling af TV-nyheder. København: Akademisk Forlag [Bas. på Ph.d.-afhandling (1994)]

Hjarvard, Stig (red.) (2001c). News in a Globalized Society. Göteborg: Nordicom

Jäckel, Anne (2003). European Film Industries. (BFI International Screen Industries). London: BFI

Thompson, John. B. (1995). The media and modernity. A social theory of the media Stanford: Stanford University Press. [Da. overs. 2001]

Thompson, John B. (2001). Medierne og Moderniteten. En samfundsteori om medierne. Overs. af Stig W. Jørgensen. København: Hans Reitzel

Trenz, Hans-Jörg (2005). Europa in den Medien. Die Europäische Integration im Spiegel Nationaler Öffentlichkeit.  Frankfurt: Campus

Tunstall, Jeremy (1977).  The media are American. Anglo-American media in the world. New York: Columbia University Press

Tunstall, Jeremy (2007). The Media were American. US Mass Media in Decline. Oxford: Oxford University Press

Wieten, Jan; Murdoch, Graham & Dahlgren, Peter (2000). Television Across Europe. London: Sage.

Wood, Mary P. (2007). Contemporary European Cinema. London: Hodder Arnold.

Ørsten, Mark (2004). Transnational politisk journalistik. Dansk EU-journalistik 1991-2001. (Journalistik, forskning: skriftserie for Journalistik på RUC). Roskilde: Roskilde universitetscenter, Institut for kommunikation, journalistik og datalogi. [Ph.D. afhandling, 2003]