Genre

Genre Dagligdags genrebrug. Genrer er en forudsætning for kommunikation og orientering i dagligdagen. Vi kommunikerer i genrer, fx hilsen, diskussion, smalltalk, vits, sladder eller fagsproglige genrer. Tager man fejl af genren, er det svært at begå sig. Heldigvis forstår vi for det meste uden besvær, hvordan genrerne virker, og at der er forskel på fiktive […]

Log ind for at læse videre.
Forfatter Gunhild Agger
Emneredaktør Birger Langkjær
Supplerende læsning

Johansen & Klujeff 2009

Reference

Altman, Rick (1999). Film/Genre. London: British Film Institute

Aristoteles (2004). Poetikken. Overs. og udg. af Niels Henningsen. København: Det lille Forlag

Bakhtin, Mikhail M. (1986a). Speech Genres and Other Late Essays by M.M. Bakhtin. Overs. af Vern W. McGee. Red. af Caryl Emerson og Michael Holquist. Austin: University of Texas Press [Genoptr. 1992]

Bakhtin, Mikhail M. (1997). “Problema retjevykh zjanrov.” I: Sobranie sotjinenij t. 5. Red. af Botjarjev, S.G. og Gogotisjvili, L. A. Moskva: Russkie Slovari

Bordwell, David (1985). Narration in the Fiction Film. Madison, Wis.: University of Wisconsin Press. [Genoptr. London: Routledge, 1990]

Bruhn Jensen, Klaus (2011). “Meta-media and meta-communication – Revisiting the concept of genre in the digital media environment.” MedieKultur, 27 (51), s. 8-21

Croce, Benedetto (1995). Guide to Aesthetics. Overs. m. indl. og noter af Patrick Romanell. Indianapolis, Ind.: Hackett [Overs. fra Breviario di estetica. (1913)]

Ejkhenbaum, Boris (1969). “Literaturnyj byt.” I: Striedter, Jurij (red.). Texte der russischen Formalisten. Bd. 1. Texte zur allgemeinen Literaturtheorie und zur Theorie der Prosa. München: Wilhelm Fink [Eng. overs. 1971]

Fishelov, David (1993). Metaphors of Genre. The role of analogies in genre theory. University Park, Pa.: Pennsylvania State University Press

Frye, Northrop (1957). Anatomy of Criticism. Four Essays. New York: Princeton University Press. [Flere genoptr.]

Genette, Gérard (1979). Introduction à l’architexte. Paris: Seuil [Genudg. samm. m. Fiction et diction. (2004)]

Genette, Gérard (1982). Palimpsestes. La littérature au second degré. Paris: Seuil

Grodal, Torben Kragh (1997). Moving Pictures – A New Theory of Film Genres, Feelings, and Cognition. Oxford: Oxford University Press.

Halliday, M.A.K. & Hasan, Ruqaiya (1986). Language, context, and text. Aspects of language in a social-semiotic perspective. Victoria: Deakin University Press / Oxford: Oxford University Press

Höijer, Birgitta (1995). Genreföreställningar och tolkningar av berättende i TV. (Skriftserien, 1995:1) Stockholm: Institutionen för Journalistik, Medier och Kommunikation, Stockholms Universitet

Jauss, Hans Robert (1972). “Theorie der Gattungen und Literatur des Mittelalters.” I: Jauss, Hans Robert & Köhler, Erich (red.). Grundriss der romanischen Literaturen des Mittelalters. Bd. 1. Heidelberg, s. 107-138. [Også tr. i: Alterität und Modernität der mittelalterlichen Literatur. München, s. 327–358.]

Jerslev, Anne (1999). Det er bare film. Unges videofællesskaber og vold på film. København: Gyldendal

Johansen, Jørgen Dines & Klujeff, Marie Lund (2009). Genre. Aarhus: Aarhus Universitetsforlag

Laursen, Iben Thorving (2000). “Genreblanding i teori og praksis.” I: Henriksen, Frank (red.). Mediesociologi. (Sekvens. Filmvidenskabelig Årbog 2000.) Institut for Film og Medievidenskab, Københavns Universitet, s. 185-231

Lomborg, Stine (2011). “Social Media as communicative genres.” MedieKultur, 27 (51)

Platon (1954). Staten. Udg. af Carsten Høeg og Hans Ræder; overs. af Hans Ræder. (Platons Skrifter, bd. 4-5). København: C.A. Reitzel [Genudg. København: Hans Reitzel, 1992]

Schaeffer, Jean-Marie (1989). Qu’est-ce qu’un genre littéraire? Paris: Seuil

Schlegel, Friedrich ([1798] 1958-95). Athenäum. I: Ernst Behler (red.). Kritische Ausgabe 2. München: Ferdinand Schöningh [Da. overs. 2000]

Schlegel, Friedrich (2000). Athenäum fragmenter og andre skrifter. Overs. og med indl. af Jesper Gulddal. København: Gyldendal

Schou, Jens Breinholt (2005). Genrer – findes de i virkeligheden? København: Dansklærerforeningen

Simonsen, Tomas Mosebo (2011). “Categorizing YouTube.” MedieKultur, 27 (51)

Sjklovskij, Viktor (1969). “Iskusstvo, kak priem”, “Sjuzetoslozenie” (opr. 1916), “Parodijnyj roman. Tristram Shandy Sterna.” (opr. 1921) I: Striedter, Jurij & Stempel, Wolf-Dieter (red.). Texte der russischen Formalisten. Bd. I. München: Wilhelm Fink [Overs. se Shklovsky 1965]

Swales, John M. (2004). Research Genres. Explorations and Applications. (Cambridge Applied Linguistics). Cambridge: Cambridge University Press

Teilmann, Katja (2006). Genreblandinger. Ironisk og humoristisk multigenericitet i dansk litteratur efter 1800. Center for Medievidenskab. Syddansk Universitet. [Ph.d.-afhandling]

Todorov, Tzvetan (1978b). “L’origine des genres.” I: Les Genres du discours. Paris: Éditions du Seuil

Tynjanov, Jurij (1969). “Dostojevskij i Gogol (K teorii parodii)” (1921), “Literaturnyj fakt” (1924), “O literaturnoj evoljutsii” (1927). I: Striedter, Jurij (red.). Texte der russischen Formalisten. Bd. 1. Texte zur allgemeinen Literaturtheorie und zur Theorie der Prosa. München: Wilhelm Fink

Wittgenstein, Ludwig (1953). Philosophical Investigations/Philosophische Untersuchungen. Overs. af G. E. M. Anscombe. Oxford: Blackwell [Parallel eng. og tysk] [Da.overs. 1971]

Wittgenstein, Ludwig (1971). Filosofiske Undersøgelser. Overs. m. indl. og noter af Jes Barsøe Adolphsen & Lennart Nørreklit. København: Munksgaard [2.udg. Munksgaard/Rosinante 1999]

Ørvad Andersen, Lissi m.fl. (1973). Tegneserier. En ekspansions historie. Kongerslev: GMT.