Frankfurterskolen: Kritisk teori og kulturindustri

Frankfurterskolen: Kritisk teori og kulturindustri En teoretisk position, som historisk har stået centralt i medievidenskaben, er Frankfurterskolens kritiske teori. Frankfurterskolen stiller sig i oplysningens tjeneste og søger i sine analyser at påvise og kritisere det kapitalistiske samfunds mystifikationer og den manipulerende og ideologiske fremstilling af virkeligheden, som de moderne massemedier, ifølge teorien med nødvendighed, skaber. […]

Log ind for at læse videre.
Emneredaktør Jesper Tække
Supplerende læsning

Arato & Gebhardt 1982, Nielsen, H.K. 2001

Reference

Arato, Andrew & Gebhardt, Eike (red.) (1982). The Essential Frankfurt School Reader. New York: Continuum

Benjamin, Walter (1936/1974). “Das Kunstwerk im Zeitalter seiner technischen Reproduzierbarkeit.” I: Benjamin, Walter (1974). Gesammelte Schriften I, 2. Frankfurt am Main: Suhrkamp. [Opr. 1936][Eng. overs. 1977, Da. overs. 2994]

Benjamin, Walter (1977). “The work of art in the age of mechanical reproduction.” I: Curran, James; Gurevitch, Michael & Woollacott, Janet (red.). Mass communication and society. London: Edward Arnold

Benjamin, Walter (1994). “Kunstværket i dets tekniske reproducerbarheds tidsalder.” Kultur & Klasse, nr. 77 (årg. 22, nr. 1), s. 15-42

Habermas, Jürgen (1962). Strukturwandel der Öffentlichkeit. Untersuchungen zu einer Kategorie der bürgerlichen Gesellschaft. Müncher: Hermann Luchterhand. [No./da. vers. 1971. Da. overs. 2009]

Habermas, Jürgen (1968). Technik und Wissenschaft als ’Ideologie’. Frankfurt am Main: Suhrkamp [No. overs. (1969)]

Habermas, Jürgen (1969). Vitenskap som ideologi. Oslo: Gyldendal Norsk Forlag.

Habermas, Jürgen (1971). Borgerlig offentlighet. Henimot en teori om det borgerlige samfunn. Oslo: Gyldendal Norsk Forlag/København: Fremad

Habermas, Jürgen (2009). Borgerlig offentlighed. Offentlighedens strukturændring. Undersøgelse af en kategori i det borgerlige samfund. Med forfatterens forord til genoptr. 1990. Overs. af Henning Vangsgaard. København: Informations Forlag

Horkheimer, Max (1937). “Traditionelle und kritische Theorie.” Zeitschrift für Sozialforschung. 2. [No. overs. (1970)]

Horkheimer, Max (1970). “Traditionell og kritisk teori.” I: Kalleberg, Ragnvald (red.). Kritisk teori. En antologi over Frankfurterskolen i filosofi og sosiologi. Oslo: Gyldendal Norsk Forlag

Horkheimer, Max & Adorno, Theodor W. (1947). Dialektik der Aufklärung. Philosophische Fragmente. Amsterdam: Querido. [Da. overs. 1972/1993]

Horkheimer, Max & Adorno, Theodor W. (1972/1993).  Oplysningens dialektik. Filosofiske fragmenter. Overs. af Per Øhrgaard. København: Gyldendal. [2. rev. udg. (1993)]

Marx, Karl (1970-72). Kapitalen. Bd. 1 -11. Red. og indl. Johs. Witt-Hansen. Overs. af Gelius Lund m.fl. København: Rhodos [Overs. af Das Kapital. Kritik der politischen Ökonomie. Opr. udg. 1867-94]

Nielsen, Henrik Kaare (2001). Kritisk teori og samtidsanalyse. Aarhus: Aarhus Universitetsforlag