Franchise

Franchise En franchise er et begreb fra markedsøkonomi. Det betegner en kontraktlig aftale indgået mellem to uafhængige virksomheder, hvor franchisetageren betaler royalties til franchisegiveren for retten til at bruge franchisegiverens produkt, varemærke, koncept, knowhow, teknologi og/eller andre immaterielle rettigheder i en specifik kontekst og begrænset periode. Franchise er afledt af det franske franche, der betyder […]

Log ind for at læse videre.
Forfatter Claus Toft-Nielsen
Supplerende læsning

Thompson 2007; Johnson 2013; Waade & Toft-Nielsen 2015

Reference

Blair, Roger D. & La Fontaine, Francine (2005). The Economics of Franchising. Cambridge: Cambridge University Press

Gray, Jonathan (2010). Show Sold Separately: Promos, Spoilers, and Other Media Paratexts. New York: New York University Press.

Halskov, Andreas (2019). Remakes, sequels og serialisering. København: Samfundslitteratur

Hardy, Jonathan (2010). Cross-Media Promotion. New York: Peter Lang

Harvey, Colin (2015). Fantastic Transmedia. Narrative, Play and Memory Across Science Fiction and Fantasy Storyworlds. Basingstoke: Palgrave Macmillian

Jenkins, Henry (2006). Convergence Culture: Where Old and New Media Collide. New York: New York University Press [2. rev. udg. 2008]

Johnson, Derek (2009). “Franchise Histories. Marvel, X-Men, and the Negotiated Process of Expansion”. I: Steiger, Janet & Hake, Sabine (red.). Convergence Media History. New York: Routledge, s. 14-23

Johnson, Derek (2013). Media Franchising. Creative License and Collaboration in the Culture Industries. New York: New York University Press

Scott, Suzanne (2017). “#Wheresrey?: Toys, spoilers, and the gender politics of franchise paratexts.” Critical Studies in Media Communication, 34 (2), s. 138-147

Sternberg, Marc (2012). Anime’s Media Mix: Franchising Toys and Characters in Japan. Minneapolis, Minn.: University of Minnesota Press.

Thompson, Kristin (2007). The Frodo Franchise. The Lord of the Rings and Modern Hollywood. Berkeley, Calif.: University of California Press.

Toft-Nielsen, Claus og Nørgård, Rikke Toft (2018). “Byggeklodser og blockbusters: serialiseringspraksis på tværs af medier, materialer og modaliteter.” Passage, 79 (1), s. 89-102

Waade, Anne Marit og Toft-Nielsen, Claus (2015). “Harry Potter som transmedia storytelling. Franchise, fantasy og fans”. I: Schantz Lauridsen, Palle & Svendsen, Erik (red.). Medieanalyse. København: Samfundslitteratur, s. 60-84

Wasko, Janet (2003). How Hollywood Works. London: SAGE

Watson, Anna og Johnson, Richard (2010). “Managing the franchisor-franchisee relationship: A relationship marketing perspective.” Journal of Marketing Channels, 17 (1), s. 41-68

Aarseth, Espen (2006). “The Culture and Business of Cross-Media Productions.” Popular Communications, 4 (3), s. 203-211