Fotografiet

Fotografiet Fotografiet er den første billedkategori, hvis fremkomst kan dateres i tid. Digitalbilledet er den anden. Om tegningens og maleriets oprindelse (men ikke de specifikke maleriteknikkers) kan kun myterne berette. Fotografiets teori er opstået samtidig med dets første praksis. Der er på mange måder tale om en ny tegntype: 1) Der dannes en ny relation […]

Log ind for at læse videre.
Forfatter Göran Sonesson
Emneredaktør Lisbeth Thorlacius
Supplerende læsning

Sonesson 2015

Reference

Barthes, Roland (1961). “Le message photographique.” Communications, 1, s. 128-30. [Genoptr. i Barthes (1982)] [Eng. overs. 1977]

Barthes, Roland (1964). “Rhetorique de l’image.” Communications, 4, s. 40-51. [Eng. overs. 1977; da. overs. 1980b]

Barthes, Roland (1977). “The Photographic Message.”; “Rhetoric of the Image.”; “Introduction to the Structural Analysis of Narratives.”; “The Death of the Author.” m.fl. I: Image – Music – Text. Red. og overs. af Stephen Heath. London: Fontana

Barthes, Roland (1980a). La chambre claire. Note sur la photographie. Paris: Gallimard/Seuil

Barthes, Roland (1980b). “Billedets retorik.” I: Fausing, Bent & Larsen, Peter (red.). Visuel kommunikation, bd. 1. København: Medusa, s. 42-57

Barthes, Roland (1982). L’obvie et l’obtus. Essais critiques III. Paris: Seuil

Dubois, Philippe (1983). L’acte photographique. Paris: Nathan/Bruxelles: Labor

Eco, Umberto (1968). La struttura assente. Introduzione alla ricera semiologica. Milano: Bompiani. [9. udg. (1977). [Sv. overs. 1971]

Eco, Umberto (1971). Den frånvarande strukturen. Introduktion till den semiotiska forskningen. Overs. af Estrid Tenggren. (BOC-serien). Lund: Bo Cavefors

Gibson, James J. (1966). The senses considered as perceptual systems. Boston: Houghton

Gibson, James J. (1982). Reasons for realism: selected essays of James J. Gibson. Udg. af Edward Reed & Rebecca Jones.  Hillsdale, N.J.: Lawrence Erlbaum

Gubern, Román (1987). La mirada opulenta. Exploración de la iconosfera contemporánea. Barcelona: Gustavo Gili

Lindekens, René (1971). Eléments pour une sémiotique de la photographie. Paris: Didier/Bruxelles: Aimav

Schaeffer, Jean-Marie (1987). L’image précaire. Paris: Seuil

Sonesson, Göran (1989). Semiotics of photography. On tracing the index. Lund: The Semiotics Project

Sonesson, Göran (1992). Bildbetydelser. Inledning till bildsemiotiken som vetenskap. Lund: Studentlitteratur

Sonesson, Göran (2015). “Semiotics of photography: The state of the art”. I: Trifonas, Peter Pericles (red.). International Handbook of Semiotics. Berlin: Springer, s. 417- 483

Van Lier, Henri (1983). Philosophie de la photographie. Særnummer af Les cahiers de la photographie. [Genoptr. Paris: Les Impressions nouvelles, 2004] [Eng.overs. 2007]

Van Lier, Henri (2007). Philosophy of Photography. (Lieven Gevaert Series). Ill. udg. Leuven University Press