Fortællingens elementer

Fortællingens elementer Fortællinger er komplekse repræsentationsformer, der består af en række elementer. Et centralt spørgsmål inden for narratologien har været, hvad der er fortællingens nødvendige og ufravigelige komponenter. Med andre ord hvad gør dem narrative og adskiller dem fra andre teksttyper? Strukturalistisk teori har argumenteret for, at enhver fortælling består af to overordnede dele: 1) […]

Log ind for at læse videre.
Emneredaktør Birger Langkjær
Supplerende læsning

Culler 1975

Reference

Bal, Mieke (1985/1997). Narratology: Introduction to the Theory of Narrative. Toronto/Buffalo: University of Toronto Press. [2. udg. 1997; 3. rev. udg. 2009]

Barthes, Roland (1966). “Introduction à l’analyse des récits.” Communications, 8. [Genoptr. i Barthes 1985] [Eng. overs. 1977 og 1988]

Barthes, Roland (1977). “The Photographic Message.”; “Rhetoric of the Image.”; “Introduction to the Structural Analysis of Narratives.”; “The Death of the Author.” m.fl. I: Image – Music – Text. Red. og overs. af Stephen Heath. London: Fontana

Barthes, Roland (1985). L’aventure sémiologique. Paris: Seuil [Eng.overs. 1988]

Barthes, Roland (1988). The Semiotic Challenge. Overs. af Richard Howard. New York: Hill and Wang

Chatman, Seymour B. (1978). Story and Discourse. Narrative Structure in Fiction and Film. Ithaca, N.Y./London: Cornell University Press

Chatman, Seymour B. (1990). Coming to Terms. The Rhetoric of Narrative in Fiction and Film. Ithaca, N.Y.: Cornell University Press

Culler, Jonathan (1975). “Defining Narrative Units.” I: Fowler, Roger (red.). Style and Structure in Literature. Ithaca, N.Y.: Cornell University Press

Herman, David (2009). Basic Elements of Narrative. Chichester: Wiley-Blackwell

Prince, Gerald (1973). A Grammar of Stories. The Hauge: Mouton

Shklovsky, Viktor (1965). “Art as technique.” og “Sterne’s Tristram Shandy: stylistic commentary.” I: Lemon, Lee T. & Reis, Marion J. (red.). Russian Formalist Criticism. Four Essays. Lincoln, Nebr.: University of Nebraska Press [Orig. se Sjklovskij 1969]

Sjklovskij, Viktor (1969). “Iskusstvo, kak priem”, ”Sjuzetoslozenie” (opr. 1916), “Parodijnyj roman. Tristram Shandy Sterna.” (opr. 1921) I: Striedter, Jurij & Stempel, Wolf-Dieter (red.). Texte der russischen Formalisten. Bd. I. München: Wilhelm Fink [Overs. se Shklovsky 1965]

Todorov, Tzvetan (1977). “The Grammar of Narrative.” I: The Poetics of Prose. Overs. af Richard Howard; forord v. Jonathan Culler. Ithaca, N.Y./London: Cornell University Press