Fortællerpositioner

Fortællerpositioner   Fortællerbegrebet er et af de centrale omdrejningspunkter i narratologien. Den klassiske narratologi skelner som udgangspunkt mellem forfatter og fortæller. Forfatterbegrebet henviser til den empiriske forfatter, der har skrevet teksten, hvorimod fortælleren er den fiktive instans, der i større eller mindre grad formidler og former tekstens indhold. Fortælleren behøver i den henseende ikke være en […]

Log ind for at læse videre.
Emneredaktør Birger Langkjær
Reference

Banfield, Ann (1982). Unspeakable Sentences. Narration and representation in the language of fiction. Boston/London: Routledge & Kegan Paul

Booth, Wayne C. (1961/1983). The Rhetoric of Fiction. Chicago: University of Chicago Press. [2. udg. 1983]

Bordwell, David (1985). Narration in the Fiction Film.  Madison, Wis.: University of Wisconsin Press. [Genoptr. London: Routledge, 1990]

Chatman, Seymour B. (1978). Story and Discourse. Narrative Structure in Fiction and Film. Ithaca, N.Y./London: Cornell University Press

Chatman, Seymour B. (1990). Coming to Terms. The Rhetoric of Narrative in Fiction and Film. Ithaca, N.Y.: Cornell University Press

Gall Jørgensen, Keld (1994). Litterær analyse. Prosa og Lyrik. København: Gyldendal Uddannelse

Genette, Gérard (1972). Discours du récit. (Figures, III). Paris: Seuil [Genudg. 2007] [Eng. overs. 1980]

Genette, Gérard (1980). Narrative Discourse. An Essay in Method. Overs. af Jane E. Lewin; indled. ved Jonathan Culler. Ithaca, N.Y.: Cornell University Press

Hamburger, Käte (1957/1968). Die Logik der Dichtung. Stuttgart: Ernst Klett. [2. udv. udg. 1968.] [Eng. overs. 1973/1993]

Hamburger, Käte (1973/1993). The Logic of Literature. Overs. af Marylin J. Rose. Bloomington, Ind.: Indiana University Press. [2. rev. udg. 1993]

Krogh Hansen, Per (2007). “Reconsidering the Unreliable Narrator.” Semiotica, 165 (1/4), s. 227-246

Lämmert, Eberhard (1955). Bauformen des Erzählens. Stuttgart: Metzlersche [Flere genoptr.]

Lundholt, Marianne Wolff (2008). Telling Without Tellers. The Linguistic Manifestation of Literary Communication in Narrative Fiction. (Writings from the Center for Narratological Studies, 2). København: Medusa. [Rev. udg. af ph.d.-afhandling, Syddansk Universitet, 2004]

Nünning, Ansgar (1999). “Unreliable Compared to What? Towards a Cognitive Theory of ’Unreliable Narration’: Prolegomena and Hypotheses.” I: Solbach, Andreas & Grünzweig, Walter (red.). Grenzüberschreitungen: Narratologien im Kontext/Transcending Boundaries: Narratology in Context. Tübingen: Gunter Narr

Phelan, James (2005). Living to Tell About It. A rhetoric and ethics of character narration. Ithaca, N.Y.: Cornell University Press
Reitan, Rolf (1999). “Balzacs fælde. Who can tell the dancer from the dance?” Kritik, 32 (142), s. 63-7
Schou, Søren (1967). “Fortælleren i romanen.” Poetik 1, 2, s. 5-19

Stanzel, Franz K. (1979/1982). Theorie des Erzählens.  Göttingen: Vandenhoeck & Ruprecht. [2. udg. 1982] [Eng.overs. 1984]

Stanzel, Franz K. (1984). A theory of Narrative. Overs. af Charlotte Goedsche. Cambridge: Cambridge University Press