Fortælleren i film

Fortælleren i film Fortælleren i film er et omstridt begreb inden for filmvidenskaben, hvor det henviser til en overordnet, ekstradiegetisk instans, der har ansvaret for alle dele af filmens totalitet: fra handling og scenografi til billedkomposition, klipning og lydsidens voice-over-fortæller. Fortællepositionen kan naturligvis uddelegeres til filmens personer, hvad der dels kan føre til egentlige pålidelighedsproblemer, […]

Log ind for at læse videre.
Forfatter Henrik Holch
Emneredaktør Birger Langkjær
Supplerende læsning

Højbjerg 1994

Reference

Bordwell, David (1985). Narration in the Fiction Film.  Madison, Wis.: University of Wisconsin Press. [Genoptr. 1990; London: Routledge]

Branigan, Edward (1984). Point of View in the Cinema. A Theory of Narration and Subjectivity in Classical Film. New York/Berlin: Mouton

Branigan, Edward (1992). Narrative Comprehension and Film. London: Routledge

Browne, Nick (1975). “The Spectator-in-the-Text: The Rhetoric of Stagecoach.” Film Quarterly (vinter 1975-76), 29 (2), s. 26-38. [Genoptr. i Braudy, Leo & Cohen, Marshall (red.) (2004). Film Theory and Criticism. Introductory readings. 6. udg. New York: Oxford University Press, s. 118-133] [7. udg. 2009]

Browne, Nick (1976). The Rhetoric of Filmic Narration. Ann Arbor, Mich.: UMI Research Press

Chatman, Seymour B. (1990). Coming to Terms. The Rhetoric of Narrative in Fiction and Film. Ithaca, N.Y.: Cornell University Press

Genette, Gérard (1972). Discours du récit. (Figures, III). Paris: Seuil [Genudg. 2007)] [eng. overs. 1980]

Genette, Gérard (1980). Narrative Discourse. An Essay in Method. Overs. af Jane E. Lewin; indled. ved Jonathan Culler. Ithaca, N.Y.: Cornell University Press.

Gunning, Tom (1991). D.W. Griffith and the Origins of American Narrative Film. Urbana, Ill./Chicago: University of Illinois Press

Højbjerg, Lennard (1994). “Nyere fortælleteorier.” I: Højbjerg, Lennard (red.). Fortælleteori og levende billeder. (Sekvens. Filmvidenskabelig Årbog 1994.) Inst. f. Film- og Medievidenskab, Københavns Universitet, s. 167-186

Kozloff, Sarah (1988). Invisible Storytellers. Voice-Over Narration in American Fiction Film. Berkeley: University of California Press [Genoptr. 1992]

Metz, Christian (1971-73). Essais sur la signification au cinema, bd. 1-2. Paris: Klincksieck [Eng. overs. af bd. 1, 1974]

Metz, Christian (1974). Film Language: A Semiotics of the Cinema. Overs. af Michael Taylor. New York: Oxford University Press

Metz, Christian  (1977). Le signifiant imaginaire. Paris: Union Générale d’éditions [Eng. overs. 1981]

Metz, Christian  (1981). The imaginary signifier. Psychoanalysis and the cinema. Overs. af Celia Britton m. fl. Bloomington: Indiana University Press

Metz, Christian  (1991). L’énonciation impersonnelle ou le site du film. Paris: Klincksieck