Fortællende journalistik

Fortællende journalistik Den journalistiske genre fortællende journalistik kendes under mange navne: litterær journalistik, kreativ non-fiktion, litterær non-fiktion, narrativ non-fiktion, long-form journalistik, litterær reportage, intimate journalism, new journalism, immersion journalism og slow journalism. Genren står i kontrast til særligt nyhedsgenren i både form, indhold og metode. Det centrale for den fortællende journalistik er, som navnet antyder, […]

Log ind for at læse videre.
Emneredaktør Henrik Bødker
Supplerende læsning

Alexander & Isager 2018, Bak & Reynolds 2011, Boynton, 2005, Conover 2016, Hermann 2016, Sims 2008

Reference

Alexander, Robert & Isager, Christine (red.) (2018). Fear and Loathing Worldwide: Gonzo Journalism Beyond Hunter S. Thompson. New York: Bloomsbury Academic

Bak, John S. (2011). “Introduction.” I: Bak, John S. & Reynolds, Bill (red.). Literary Journalism Across the Globe: Journalistic Traditions and Transnational Influences. Amherst, Mass.: University of Massachusetts Press, s. 1-22

Boynton, Robert (2005). The New Journalism: Conversations with America’s Best Nonfiction Writers on Their Craft. New York: Vintage

Connery, Thomas B. (red.) (1992). A Sourcebook of American Literary Journalism: Representative Writers in an Emerging Genre. New York: Greenwood Press

Conover, Ted (2016). Immersion: A Writer’s Guide to Going Deep. Chicago / London: University of Chicago Press

Dowling, David & Vogan, Travis (2017). “Longform Narrative Journalism: ‘Snowfall’ and Beyond.” I: Franklin, Bob & Eldridge, Scott A., II (red.). Routledge Companion to Digital Journalism Studies. London / New York: Routledge, s. 478-486

Harrington, Walt (1997). Intimate Journalism: The Art and Craft of Reporting Everyday Life. London: Sage

Hartsock, John C. (2000). A History of American Literary Journalism: The Emergence of a Modern Narrative Form. Amherst, Mass.: University of Massachusetts Press

Hermann, Anne Kirstine (2016). “Ethnographic Journalism.” Journalism, 17 (2), s. 260-278

Isager, Christine (2006). Skribenter der skaber sig: Hunter S. Thompson og Günter Wallraff som mønstre for retorisk handlekraft i den spektakulære personlige reportage. København: Museum Tusculanum

Isager, Christine (2015). “Literary Journalism in Denmark.” IALJS Newsletter, 9.2 Spring 2015

Jørgensen, John Chr. (2003). Jeg, der kender pressens melodier: Herman Bangs journalistik. Århus: Forlaget Ajour

Sims, Norman (1995). “The Art of Journalism.” I: Sims, Norman & Kramer, Mark (red.). Literary Journalism: A New Collection of the Best American Nonfiction. New York / Toronto: Random House, s. 3-20

Sims, Norman (red.) (2008). Literary Journalism in the Twentieth Century. Evanston, Ill.: Northwestern University Press

Wolfe, Tom (1973). “The New Journalism.” I: Wolfe, Tom & Johnson, Edward Warren (red.). The New Journalism: With an Anthology. New York: Harper, s. 3-64