Jakob Steensig

Institut for Æstetik og Kommunikation, Aarhus Universitet

Opslag skrevet af forfatteren:
  • Schegloff, Emanuel A.
  • Transskribering