Forbrug

Forbrug Forbrug betegner de processer, hvorved varer og tjenester i bred forstand bliver købt, tilegnet og brugt af forskellige typer aktører. I de generelle samfundsdiagnoser taler man om, at vi lever i et globaliseret forbrugersamfund, hvor det er svært at foretage sig ret mange ting uden samtidig at forbruge. Der er mange forskellige teoretiske begrebsliggørelser […]

Log ind for at læse videre.
Forfatter Bente Halkier
Emneredaktør David Mathieu
Supplerende læsning

Special issue, Journal of Consumer Culture 2011, Warde 2010

Reference

Ajzen, Icek (1991). “The Theory of Planned Behaviour.” Organizational Behaviour and Human Decision Processes, 50, s. 179-211

Bourdieu, Pierre (1979). La Distinction. Critique social du jugement. Paris: Minuit [Eng. overs. 1984. No. overs. 1995]

Bourdieu, Pierre (1984). Distinction. A social critique of the judgement of taste. Cambridge: Harvard University Press

Bourdieu, Pierre (1995). Distinksjonen. En sosiologisk kritikk av dømmekraften. Oslo: Pax

Dahl, Henrik (1997/2005). Hvis din nabo var en bil. En bog om livsstil. København: Akademisk. [2. udg. 2005]

Eden, Sally (2009). “Food labels as boundary objects: How consumers make sense of organic and functional foods.” Public Understanding of Science, 18, s. 1-16

Featherstone, Mike (1990). “Perspectives on consumer culture.” Sociology, 24, s. 5-22

Fishbein, Martin & Cappella, Joseph N. (2006). “The role of theory in developing effective health communications.” Journal of Communication, 56, s. 1-17

Fiske, John (1982/1990). Introduction to Communication Studies. London: Routledge [2. udg. 1990]

Gabriel, Yannis & Lang, Tim (1995). The Unmanageable Consumer. Contemporary Consumption and Its Fragmentations. London: Sage [2.udg. 2006]

Gronow, Jukka & Warde, Allan (2001). Ordinary Consumption. London: Routledge

Halkier, Bente (2010). Consumption Challenged. Food in Medialised Everyday Lives. Farnham: Ashgate

Hermes, Joke (2005). Re-reading Popular Culture. Oxford: Blackwell

Maffesoli, Michel (1988). Les Temps de tribus. Paris: Méridiens Klincksieck [Eng.overs. 1996]

Maffesoli, Michel (1996). The Time of the Tribes. The decline of individualism in mass society. London/Thousand Oaks, Calif.: Sage

Ritzer, George (1993). The McDonaldization of Society. An Investigation into the Changing Character of Contemporary Social Life. Los Angeles: Pine Forge [Rev.udg. 2004]

Ritzer, George (2008). The McDonaldization of Society 5. Los Angeles: Pine Forge [20th anniversary ed. 2012]

Shove, Elizabeth; Trentmann, Frank & Wilk, Richard (2009). Time, Consumption and Everyday Life. Practice, Materiality and Culture. Oxford: Berg

Slater, Don (1997). Consumer Culture and Modernity. Cambridge: Polity

Sullivan, Oriel & Katz-Gerro, Tally (2007). “The omnivore thesis revisited: Voracious cultural consumers.” European Sociological Review, 23, 123-37

Vermeir, Iris & Verbeke, Wim (2006). “Sustainable food consumption: Exploring the consumer ‘attitude-behavioral intention’ gap.” Journal of Agricultural and Environmental Ethics, 19, s. 169-94

Warde, Allan (2005). “Consumption and Theories of Practice.” Journal of Consumer Culture, 5, s. 131-53

Warde, Allan (red.) (2010). Consumption. Bd. 1-4. (Sage Benchmarks in Culture and Society). London: Sage