Flertrinsmodel

Flertrinsmodel Flertrinsmodel er en fælles betegnelse for de kommunikationsmodeller og -teorier, der er blevet udviklet under inspiration af den two step flow of communication-model, som Elihu Katz og Paul Felix Lazarsfeld og to andre forskere udviklede fra og med 1940’erne, og som blev præsenteret for første gang i værket Personal Influence (1955). Udgangspunktet for modellen […]

Log ind for at læse videre.
Forfatter Finn Frandsen
Reference

Katz, Elihu (1957). “The Two-Step Flow of Communication: An Up-To-Date Report on an Hypothesis.” Public Opinion Quarterly, 21 (1), s. 61-78

Katz, Elihu & Lazarsfeld, Paul F. (1955). Personal Influence. The Part Played by People in the Flow of Mass Communications. (A report of the Bureau of Applied Social Research, Columbia University). Glencoe, Ill.: Free Press

Lazarsfeld, Paul F.; Berelson, Bernard & Gaudet, Hazel (1944/1948). The People’s Choice. How the Voter Makes up his Mind in a Presidential Campaign. New York: Columbia University Press. [2. udg 1948. 3. udg. 1968]

Lubken, Deborah (2008). “Remembering the Strawman.” I: Park, David W. & Pooley, Jefferson (red). The History of Media and Communication Research. Contested Memories. New York: Peter Lang

Udvalget for Offentlig Informationspolitik (1997). Information til tiden. (Betænkning nr. 1342). København: Forskningsministeriet