Filmhistoriografi

Filmhistoriografi Filmhistorie er sammen med filmteori og filmanalyse et af de overordnede elementer i filmvidenskab. Filmhistorie stiller spørgsmålene hvorfor, hvordan og hvad i en temporal sammenhæng. Filmhistoriografi reflekterer over udviklingen inden for filmhistorien. Ud over de producerede films historie vil en enkelt nations filmbranches historie eller den internationale filmhistorie omfatte beskrivelser af produktions- og distributionsleddet, […]

Log ind for at læse videre.
Emneredaktør Birger Langkjær
Supplerende læsning

Allen & Gomery 1985, Buscombe 2007, Cook, D.A. 2004, Dinnesen & Kau 1983, Grainge, Jancovich & Monteith 2007, Nelmes 2012, Thompson & Bordwell 1994/2009

Reference

Allen, Robert C. & Gomery, Douglas (1985). Film History. Theory and Practice. Boston: McGraw-Hill

Buscombe, Edward (2007). “Some Thoughts on Film History.” Film Quarterly, 61 (2), s. 74-77

Cook, David A. (2004). A History of Narrative Film. 4. udg. New York: W. W. Norton [1. udg. 1981]

Dinnesen, Niels Jørgen & Kau, Edvin Vestergaard (1983). Filmen i Danmark. København: Akademisk Forlag

Grainge, Paul; Jancovich, Mark & Monteith, Sharon (red.) (2007). Film Histories. An introduction and reader. Edinburgh: Edinburgh University Press

Nelmes, Jill (red.) (2012). An Introduction to Film Studies. 5. udg. London/New York: Routledge. [1. udg. 1996]

Thompson, Kristin & Bordwell, David (1994/2009). Film History. An Introduction. Boston: McGraw-Hill [2. udg. 2002; 3. udg. 2009]