Filmens blik

Filmens blik Blikket er blevet defineret på flere måder i forbindelse med filmmediet. Eftersom film er en audiovisuel fremstilling af det univers, den præsenterer, kan det, publikum ser, opfattes som filmens blik på denne verden. Derfor har man på forskellig vis søgt at definere det filmiske blik, som samtidig er det udtryk, publikum møder. Dette […]

Log ind for at læse videre.
Emneredaktør Birger Langkjær
Reference

Bordwell, David (1997). On the History of Film Style. Cambridge, Mass.: Harvard University Press

Bordwell, David (2005). Figures Traced in Light. On Cinematic Staging. Berkeley, Cal.: University of California Press

Browne, Nick (1975). “The Spectator-in-the-Text: The Rhetoric of Stagecoach.” Film Quarterly (Winter 1975-76), 29 (2), s. 26-38. [Genoptr. i Braudy, Leo & Cohen, Marshall (red.) (2004). Film Theory and Criticism. Introductory readings. 6. udg. New York: Oxford University Press, s. 118-133] [7. udg. 2009]

Dayan, Daniel (1974). “The Tutor-Code of Clasical Cinema.” Film Quarterly. [Genoptr. i: Braudy, Leo & Cohen, Marshall (red.) (2004). Film Theory and Criticism. Introductory readings. 6. udg. New York: Oxford University Press, s. 106-117 [7. udg. 2009]

Kau, Edvin Vestergaard (1989). Dreyers filmkunst. København: Akademisk Forlag

Kau, Edvin Vestergaard (1995). “‘De er kameraet. Kameraet er Deres øje’. Blikkets iscenesættelse hos Orson Welles.” I: Grøngaard, Peder (red.). Nordisk Filmforskning 1975-1995. En bibliografi & 10 essays i anledning af filmens 100 år 1895-1995. Aarhus: Nordicom, s. 63-79

Mulvey, Laura (1975). “Visual Pleasure and Narrative Cinema.” Screen, 16 (3), s. 6-18. [Mange genoptr. Da. overs. (1991): “Skuelysten og den fortællende film.” Tryllelygten, 1]

Rothman, William (1975). “Against The System of the Suture.” Film Quarterly, efterår 1975, s. 45-50. [Genoptr. i: Braudy, Leo & Cohen, Marshall (red.) (1999). Film Theory and Criticism. Introductory readings. 5. udg. New York: Oxford University Press, s. 130-136] [7. udg. 2009]

Sobchack, Vivian (1990). “The Active Eye: A Phenomenology of Cinematic Vision.”  Quarterly review of Film and Video, 12 (3), s. 221-36

Sobchack, Vivian (1992). The Address of the Eye. A Phenomenology of Film Experience. Princeton, N.J.: Princeton University Press