Film og fænomenologi

Film og fænomenologi “Filmen tænkes ikke, den perciperes.” Sådan sagde den franske eksistensfænomenolog Maurice Merleau-Ponty (1908-1961) i et foredrag om “Filmen og den nye psykologi” i 1945 (Merleau-Ponty 1993). Skønt også Edmund Husserl (1859- 1938) har leveret inspiration til filmfænomenologiske værker (jf. Skjærven 1978 og Casebier 1991), er det først og fremmest Merleau-Pontys filosofiske bestræbelser […]

Log ind for at læse videre.
Forfatter Eva Jørholt
Emneredaktør Birger Langkjær
Supplerende læsning

Andrew 1976

Reference

Andrew, J. Dudley (1976). The Major Film Theories. An Introduction. London: Oxford University Press

Ayfre, Amédée (1965). “Neorealisme og fænomenologi.” I: Monty, Ib & Piil, Morten (red.). Se – det er Film. En antologi af filmessays, bd. 2. København: Fremad, s. 29-42. [Orig. 1952]

Bazin, André (1958-62).  Qu-est-ce que le cinéma? bd. 1-4. Paris: du Cerf. [Eng.overs. 1967-71]

Bazin, André (1967-71). What is Cinema, bd. 1-2. Udv. og overs. af Hugh Gray. Berkeley, Calif.: University of California Press

Casebier, Allan (1991). Film and Phenomenology. Toward a Realist Theory of Cinematic Representation. Cambridge: Cambridge University Press

Merleau-Ponty, Maurice (1993). “Filmen og den nye psykologi.” Philosophia. Tidsskrift for filosofi, 22 (3-4), s. 11-24 [Opr. 1945]

Mitry, Jean (1963). Esthétique et psychologie du cinéma. Paris: Groupe Mame. [Fork. udg. Éditions Universitaires 1990: eng. overs. 1997]

Mitry, Jean (1997). The Aesthetics and Psychology of the Cinema. Overs. af Christopher King.  (Society for Cinema Studies Translation). Bloomington, Ind.: Indiana University Press

Skjærven, Knut (1978). Filmvidenskab – et fænomenologisk essay. København: Berlingske Forlag

Sobchack, Vivian (1992). The Address of the Eye. A Phenomenology of Film Experience. Princeton, N.J.: Princeton University Press