Fiktionalitet

Fiktionalitet Ordet ‟fiktion” har sin oprindelse i det latinske fictio, der henviser til at fingere eller opdigte (ODS 1922). Fiktionalitet adskiller sig fra fiktion ved ikke at betegne en genre eller en kategori (som roman eller spillefilm), men derimod at angive en kvalitet eller egenskab ved et udsagn eller en medietekst (skriftlig, mundtlig, audiovisuel og såvel analog som digital). […]

Log ind for at læse videre.
Emneredaktør Birger Langkjær
Se også Fiktion
Supplerende læsning

Barlyng, Marianne; Behrendt, Poul & Reitan, Rolf (red.) (2011). ‟Fiktionens forandringer”. Tidsskriftet Spring, nr. 31-32

Iversen, Stefan & Nielsen, Henrik Skov (2016). ‟The Politics of Fictionality in Documentary Form: The Act of Killing and The Ambassador”. European Journal of English Studies, 20 (3), s. 249-262

Jacobsen, Louise Brix (2018). ‟Ditte og Louise og fiktiobiografisme”. I: Agger, Gunhild, Riber Christensen, Jørgen & Brix Jacobsen, Louise (red.). Tv-analyse. MÆRKK – Æstetik og Kommunikation; Nr. 7. Aarhus: Systime Academic, s. 235-250

Jacobsen, Louise Brix (2020). ‟Vitafiction and Virality: Celebrities Fictionalizing the Self Online”. Convergence: The International Journal of Research into New Media Technologies, 26 (4), s. 912-926

Jacobsen, Louise Brix (2021). “Fictional Characters in a Real World. Unruly Fictionalised Encounters in Borat, The Ambassador, and the Yes Men’s Media Hoaxes”. I: Bell, Alice & Alber, Jan (red.). Fact and Fiction in Contemporary Narratives. London: Routledge, s. 206-223

Kraglund, Rikke Andersen, Jacobsen, Louise Brix & Nielsen, Henrik Skov (red.) (2019). Satirisk Fake News. Hellerup: Forlaget Spring

Reference

Cohn, Dorrit (1999). The Distinction of Fiction. Baltimore, Md.: Johns Hopkins University Press

Gjerlevsen, Simona Zetterberg & Nielsen, Henrik Skov (2020). “Distinguishing Fictionality”. I: Aaen Maagaard, Cindie; Schäbler, Daniel & Wolff Lundholt, Marianne (red.). Exploring Fictionality: Conceptions, Test Cases, Discussions. Odense: Syddansk Universitetsforlag, s. 19-41.

Hamburger, Käte (1957/1968). Die Logik der Dichtung. Zweite stark veränderte Auflage. Stuttgart: Ernst Klett. [2. udv. udg. 1968.] [Eng. overs. 1973/1993]

Hamburger, Käte (1973/1993). The Logic of Literature. Overs. af Marylin J. Rose. Bloomington, Ind.: Indiana University Press. [2. rev. Udg. 1993]

Jacobsen, Louise Brix (2015). ‟Vitafiction as a Mode of Self-Fashioning: The Case of Michael J. Fox in Curb Your Enthusiasm”. Narrative, 23 (3), s. 252-70

Jacobsen, Louise Brix (2019). “‘Måske ikke lige på Lorry’. Om nyhedshoaxens kritiske transmedielle potentiale”. I: Jacobsen, Louise Brix; Kraglund, Rikke Andersen & Nielsen, Henrik Skov (red.). Satirisk Fake News. Hellerup: Forlaget Spring, s. 104-122

Jacobsen, Louise Brix (2022). ‟Paratext”. I: Gammelgaard, Lasse; Iversen, Stefan; Jacobsen, Louise Brix; Phelan, James; Walsh, Richard; Nielsen, Henrik Skov & Zetterberg-Nielsen, Simona (red.). Fictionality in Literature: Core Concepts Revisited. Columbus, Ohio: Ohio State University Press

Jacobsen, Louise Brix; Kjerkegaard, Stefan; Nielsen, Henrik Skov; Kraglund, Rikke Andersen; Reestorff, Camilla Møhring & Stage, Carsten (2013). Fiktionalitet. Frederiksberg: Samfundslitteratur

Kraglund, Rikke Andersen (2022). ‟Intertextuality”. I: Gammelgaard, Lasse; Iversen, Stefan; Jacobsen, Louise Brix; Phelan, James; Walsh, Richard; Nielsen, Henrik Skov & Zetterberg-Nielsen, Simona (red.). Fictionality and Literature: Core Concepts Revisited. Columbus, Ohio: Ohio State University Press

Nielsen, Henrik Skov; Phelan, James & Walsh, Richard (2015). “Ten Theses About Fictionality”. Narrative, 23 (1), s. 61-73

ODS (1922). ‟Fiktion.” Ordbog over det danske sprog. Tilgængelig på: https://ordnet.dk/ods/ordbog?query=Fiktion

Walsh, Richard (2007). The Rhetoric of Fictionality. Narrative Theory and the Idea of Fiction. Theory and Interpretation of Narrative Series. Columbus, Ohio: Ohio State University Press. [Da. overs. 2013]

Walsh, Richard (2013). Fiktionalitetens retorik. Narrativ teori og ideen med fiktion. Overs. af Rolf Reitan. Frederiksberg: Samfundslitteratur

Walsh, Richard (2019). “Fictionality as Rhetoric: A Distinctive Research Paradigm”. Style, 53 (4), s. 397-425