Fiktionalitet

Fiktionalitet Ordet ‟fiktion” har sin oprindelse i det latinske fictio, der henviser til at fingere eller opdigte (ODS 1922). Fiktionalitet adskiller sig fra fiktion ved ikke at betegne en genre eller en kategori (som roman eller spillefilm), men derimod at angive en kvalitet eller egenskab ved et udsagn eller en medietekst (skriftlig, mundtlig, audiovisuel og […]

Log ind for at læse videre.
Se også Fiktion
Supplerende læsning

Brix Jacobsen 2011

Reference

Brix Jacobsen, Louise (2011). “Fiktiobiografisme. Perception og fiktionalisering”. Spring, 31-32, s. 57-78

Brix Jacobsen, Louise; Kjerkegaard, Stefan; Skov Nielsen, Henrik; Kraglund, Rikke Andersen; Reestorff, Camilla Møhring; & Stage, Carsten (2013). Fiktionalitet. Frederiksberg: Samfundslitteratur

Cohn, Dorrit (1999). The Distinction of Fiction. Baltimore, Md.: Johns Hopkins University Press

Hamburger, Käte (1957/1968). Die Logik der Dichtung. Zweite stark veränderte Auflage. Stuttgart: Ernst Klett. [2. udv. udg. 1968.] [Eng. overs. 1973/1993]

Hamburger, Käte (1973/1993). The Logic of Literature. Overs. af Marylin J. Rose. Bloomington, Ind.: Indiana University Press. [2. rev. Udg. 1993]

Kraglund, Rikke Andersen (2014): “Foran Borgen. Tv-seriens intervention med virkeligheden”. Dansknoter, 3

ODS (1922). ‟Fiktion.” Ordbog over det danske sprog. [Tilgængelig på ]

Walsh, Richard (2007). The Rhetoric of Fictionality. Narrative Theory and the Idea of Fiction. (Theory and Interpretation of Narrative Series). Columbus, Ohio: Ohio State University Press. [Da. overs. 2013]

Walsh, Richard (2013). Fiktionalitetens retorik. Narrativ teori og ideen med fiktion. Overs. af Rolf Reitan. Frederiksberg: Samfundslitteratur