Featuren

Featuren Featuren er en journalistisk genre, der er kendetegnet ved, at den går i dybden med sit emne og skildrer personer og miljøer på en måde, der taler til modtagerens følelser og indlevelse, dvs. en form for intim journalistik (Steensen 2011). Derved har genren først og fremmest til formål at formidle fakta ved at fortælle […]

Log ind for at læse videre.
Emneredaktør Henrik Bødker
Supplerende læsning

Bech-Karlsen 1988, Hvid 2002, Jørgensen 2007, Pedersen 2005

Reference

Bech-Karlsen, Jo (1988). Feature-reportasjen med en samling av ti norske feature-reportasjer. Oslo: Universitetsforlaget

Blundell, William E. (1988). The Art and Craft of Feature Writing. New York: Penguin

Conover, Ted (2016). Immersion. A Writer’s Guide to Going Deep. Chicago: The University of Chicago Press

Dowling, David & Vogan, Travis (2015). “Can we ‘snowfall’ this?” Digital Journalism, 3 (2), s. 209-224

Grunwald, Ebbe (2004). “De journalistiske avisgenrer.” I: Teilmann, Katja (red.). Genrer på kryds og tværs. Odense: Syddansk Universitetsforlag, s. 161-185

Hvid, Mikkel (2002). Fascinerende fortælling. Århus: Ajour

Isager, Christine (2003). “Reporteren og hans persona.” Rhetorica Scandinavica, 26, s. 20-36

Jørgensen, John Chr. (2007). Journalistik med stil. Århus: Ajour

Lehrmann, Ulrik (2002). “Ideens bizarreri og løst krudt mod kæmpemure – om feuilletonjournalistik.” Sentura. Magasin for litteratur og levende billeder. Tilgængelig på <www.sentura.dk/journalistik_lehrmann.html> (Set 08.12.19)

Pedersen, Rie (2005). Fortællende journalistik. København: Gyldendal

Steensen, Steen (2009). “Online Feature Journalism. A clash of discourses.” Journalism Practice, 3 (1), s. 13-29

Steensen, Steen (2011). “The featurization of journalism.” Nordicom Review, 32 (2), s. 49-61

Wolfe, Tom & Johnson, Edward Warren (1973). The New Journalism. New York: Harper & Row [Genoptr. 1990, Basingstroke: Picador]