Fascination

Fascination I mødet mellem mennesket og mediet bruges begrebet fascination til at beskrive en oplevelse, som – i modsætning til ordets almindelige anvendelse i dagligsproget – har elementer af både tiltrækning og frastødthed. Fascination indebærer en sammensat oplevelse. På den ene side en stemning eller holdning, som indeholder entusiasme, lyst og glæde. På den anden […]

Log ind for at læse videre.
Forfatter Karin Hake
Emneredaktør David Mathieu
Supplerende læsning

Rydin 2003

Reference

Buckingham, David (1996). Moving images. Understanding children’s emotional responses to television. Manchester: Manchester University Press

Dorr, Aimée (1982). “Television and Affective Development and Functioning.” I: Pearl, David; Bouthilet, Lorraine & Lazar, Joyce (red.). Television and Social Behaviour. Ten Years of Scientific Progress and Implications for the Eighties, (2). [Tecnical Reviews]. Washington, D.C.: US Government Printing Office

Fausing, Bent (1977). Fascinationsformer. København: Gyldendal

Fausing, Bent (1993). Drømmebilleder. Om billeder, drøm og køn. 2. rev. udg. København: Tiderne skifter. [1. udg. (1988)]

Hake, Karin (2001). “Five Year Olds’ Fascination for Television – A comparative study.” Childhood, 8 (4), s. 423-441

Rydin, Ingegerd (red.) (2003). Media Fascinations. Perspectives on Young People’s Meaning Making. Göteborg: Nordicom