Fascination

Fascination I mødet mellem mennesket og mediet bruges begrebet fascination til at beskrive en oplevelse, som – i modsætning til ordets almindelige anvendelse i dagligsproget – har elementer af både tiltrækning og frastødthed. Fascination indebærer en sammensat oplevelse. På den ene side en stemning eller holdning, som indeholder entusiasme, lyst og glæde. På den anden […]

Resten af artiklen er skjult. Log ind for at se resten.
Forfatter Karin Hake
Supplerende læsning

Rydin 2003

Reference

Buckingham, David (1996). Moving images. Understanding children’s emotional responses to television. Manchester: Manchester University Press

Dorr, Aimée (1982). “Television and Affective Development and Functioning.” I: Pearl, David; Bouthilet, Lorraine & Lazar, Joyce (red.). Television and Social Behaviour. Ten Years of Scientific Progress and Implications for the Eighties, (2). [Tecnical Reviews]. Washington, D.C.: US Government Printing Office

Fausing, Bent (1977). Fascinationsformer. København: Gyldendal

Fausing, Bent (1993). Drømmebilleder. Om billeder, drøm og køn. 2. rev. udg. København: Tiderne skifter. [1. udg. (1988)]

Hake, Karin (2001). “Five Year Olds’ Fascination for Television – A comparative study.” Childhood, 8 (4), s. 423-441

Rydin, Ingegerd (red.) (2003). Media Fascinations. Perspectives on Young People’s Meaning Making. Göteborg: Nordicom