Farver

Farver Farve refererer til synsindtryk, der opstår, når lys i et vist bølgelængdeområde tilbagekastes fra en genstand og registreres af øjet. En genstands farve, fx rød, grøn, blå, gul, orange eller lilla afhænger dels af bølgelængdefordelingen for det lys, der rammer den, dels af overfladens evne til at tilbagekaste de forskellige bølgelængder. Selvom farveindtrykket først […]

Log ind for at læse videre.
Forfatter Lisbeth Thorlacius
Emneredaktør Lisbeth Thorlacius
Supplerende læsning

Rose 2014, Thorlacius 2018

Reference

Arnheim, Rudolf (1954).  Art and Visual Perception: A Psychology of the Creative Eye.  Berkeley/Los Angeles/London: University of California Press

Arnheim, Rudolf (1974).  Art and Visual Perception: A Psychology of the Creative Eye. The New Version. Berkeley/Los Angeles/London: University of California Press [Rev. og udv. udg. 1974; Mange genoptr.]

Bellatoni, Patti (2005). If it’s Purple, Someone’s Gonna Die: The Color in Visual Storytelling. Oxford: Elsevier

Cooper, J.C. (1996). Politikens symbolleksikon. Overs. af  Ejler Hinge-Christensen. Dansk bearbejdelse: Niels Werner Frederiksen og Morten Lund Warmind, med indledning af Niels Werner Frederiksen og Morten Lund Warmind, 2. udgave. København: Politiken [5. oplag 2006] [Orig. An Illustrated Encyclopaedia of Traditional Symbols]

Henningsen, Jes Ole (2020.). “Farve.” I: Den Store Danske. København: Gyldendal. https://denstoredanske.lex.dk/farve (set 08.09.20)

Itten, Johannes (1961). Kunst der Farbe : subjektives Erleben und objektives Erkennen als Wege zur Kunst. Ravensburg: Otto Maier Verlag. [Da. Overs. 1977]

Itten, Johannes (1977). Farvekunstens elementer. Subjektive oplevelser og objektiv erkendelse som vejledning til kunsten. (Overs. af Ole Henrik Kock). København: Borgen. [Flere genoptr.]

Rose, Gitte (2014). “Billedanalyse”. I: Rose, Gitte & Christiansen, Hans-Christian (red.). Analyse af billedmedier: Det digitale perspektiv. 3. udg. København: Samfundslitteratur, s. 161-237

Thorlacius, Lisbeth (2018). Visuel kommunikation på digitale medier. København: Samfundslitteratur

van Leeuwen, Theo (2011). The Language of Colour: An Introduction. London: Routledge