Fantasy

Fantasy Fantasy forbindes i dag primært med Hollywood-blockbusters, streaming-serier, spil og omfangsrige romaner. Fantasygenren er kendetegnet ved 1) et dobbelt univers, 2) et encyklopædisk og kartografisk indhold og 3) en narrativ quest-struktur. Fantasy ses ofte som en modsætning til realisme, og denne skelnen har sit historiske udspring i litteraturen. Fantasy blev udskilt som selvstændig genre […]

Log ind for at læse videre.
Emneredaktør Birger Langkjær
Supplerende læsning

Armitt (2005), Riber Christensen (2009a & 2011), Jackson (1981)

Reference

Armitt, Lucie (2005). Fantasy Fiction. An Introduction. (Continuum Studies in Literary Genre). New York: Continuum

Aarseth, Espen J. (1997). Cybertext. Perspectives on Ergodic Literature. Baltimore, M.D.: Johns Hopkins University Press

Boyer, Robert H. & Zahorski, Kenneth J. (red.) (1984). Fantasists on Fantasy. A Collection of Critical Reflections by Eighteen Masters of the Art. New York: Avon

Campbell, Joseph (1949). The Hero with a Thousand Faces. (The Collected Works of Joseph Campbell) Pantheon. (2. rev. udg. 1968 Princeton University Press, 3. rev. udg. 2008, New World Library, Novato, Calif.)

Coleridge, Samuel Taylor (1817/1930). Biographia Literaria. London: J.M. Dent (Mange genudg.)

Corneliussen, Hilde G. & Rettberg, Jill Walker (red.) (2008). Digital Culture, Play, and Identity. A World of Warcraft Reader. Cambridge, Mass.: MIT Press

Ertløv Hansen, Ole (2009). “Fantasy – A Cognitive Approach.” I: Riber Christensen, Jørgen (red.). Marvellous Fantasy. Ålborg: Aalborg Universitetsforlag, s. 221-230

Fowkes, Katherine A. (2010). The Fantasy Film. Hoboken, N.J.: Wiley-Blackwell

Gjelsvik, Anne & Schubart, Rikke (red.) (2016). Women of Ice and Fire. Gender, Game of Thrones and Multiple Media Engagements. New York / London: Bloomsbury

Jackson, Rosemary (1981). Fantasy. The Literature of Subversion. London: Routledge (Genoptr. 2003)

Jenkins, Henry (2006). Fans, Bloggers and Gamers – Exploring Participatory Culture. New York: New York University Press

Marin, Louis (1993). “Frontiers of Utopia: Past and Present.” Critical Inquiry, 19, no. 3. (Spring 1993), s. 397-420

Riber Christensen, Jørgen (red.) (2009a). Marvellous Fantasy. Ålborg: Aalborg Universitetsforlag

Riber Christensen, Jørgen (2009b). “Certain Regressive Tendencies in Rowling and Tolkien.” I: Riber Christensen, Jørgen (red.). Marvellous Fantasy. Ålborg: Aalborg Universitetsforlag, s. 45-57

Riber Christensen, Jørgen (2011). “Fantasygenren og dens udvikling”. Kritik, Nr. 202, s. 10-20

Riber Christensen, Jørgen (2016). “Psykoanalyse og Harry Potter and the Philosopher’s Stone.” I: Riber Christensen, Jørgen og & Ledet Christiansen, Steen (red.). Filmanalyse. Århus: Systime Academic, s. 74-82

Sandvik, Kjetil & Waade, Anne Marit (2006). Rollespil – i æstetisk, pædagogisk og kulturelt perspektiv. Fotos v. Klaus Thestrup. Århus: Aarhus Universitetsforlag

Todorov, Tzvetan (1973). The Fantastic. A Structural Approach to a Literary Genre. Overs. af Richard Howard. New York: Cornell University Press (Genoptr. m. nyt forord af Robert Sholes, 1975) (Fr. Orig. Introduction à la littérature fantastique, 1970) (Da. Overs. 1989)

Todorov, Tzvetan (1989). Den fantastiske litteratur: en indføring. Overs. af Jan Gejel. Århus: Klim. (2. udg. med efterskrift af Jacob Bøggild, 2007)

Tolkien, J.R.R. (1964). “On Fairy-Stories.” I: Tree and Leaf. London: George Allen & Unwin (Udv. udg. af On Fairy-Stories m. kommentarer og noter v. Verlyn Flieger og Douglas A. Anderson. London: HarperCollins, 2008, genoptr. 2014)

Vogler, Christopher (1992). The Writer’s Journey. Mythic Structure for Storytellers and Screenwriters. London: Michael Wiese Productions (2. udg. 1999. 3. udg. 2007)