Fakta

Fakta Selve ordet “fakta” er iflg. ODS (1922) flertal af faktum, og den sproghistoriske rod går tilbage til det latinske “factum”, som oprindelig betyder handling eller dåd. Men betydningen i moderne sprogbrug bliver ifølge ODS meget tidligt “noget hvis virkelighed er fastslået gennem iagttagelse eller ved fuldgyldigt vidnesbyrd” – en accepteret kendsgerning med andre ord. […]

Log ind for at læse videre.
Forfatter Ib Bondebjerg
Emneredaktør Birger Langkjær
Supplerende læsning

Harms Larsen 2003, Bondebjerg 2014

Reference

Bondebjerg, Ib (2008). Virkelighedens fortællinger. Den danske tv-dokumentarismes historie. Frederiksberg: Samfundslitteratur

Bondebjerg, Ib (2012). Virkelighedsbilleder. Den moderne danske dokumentarfilm. Frederiksberg: Samfundslitteratur

Bondebjerg, Ib (2014). “Documentary and Cognitive Theory: Narrative, Emotion and Memory.” Media and Communication, 2 (1), s. 13-22. Tilgængelig fra <https://www.academia.edu/6626837/Documentary_and_Cognitive_Theory_Narrative_Emotion_and_Memory>

Branigan, Edward (1992). Narrative Comprehension and Film. London: Routledge

Damasio, Antonio R. (1994). Descarte’s Error. Emotion, Reason and the Human Brain. New York: Avon Books

Grierson, John (1933). “The documentary producer”. Cinema Quarterly, 2 (1), Autumn 1933, s. 7-9

Grierson, John (1964). “Dokumentarismens grundprincipper.” Overs. af Rigmor Brandt. I: Monty, Ib & Piil, Morten (red.). Se det er film. Bd. 1. København: Fremad, s. 107-122 [Orig. “First Principles of Documentary.” Grierson on Documentary. Red. af Forsyth Hardy. London: Collins. 1946]

Harms Larsen, Peter (2003). De levende billeders dramaturgi. Bd. 2. TV. København: DR

Lakoff, George & Johnson, Mark (1980). Metaphors We Live By. Chicago: University of Chicago Press

ODS (1922). “Faktum” Ordbog over det danske sprog. Bd. 4 (1922). København: Gyldendalske Boghandel &lt:http://ordnet.dk/ods/ordbog?query=Faktum>

Plantinga, Carl R. (1997). Rhetoric and Representation in Nonfiction Film. Cambridge: Cambridge University Press

Rosch, Eleanor; Thompson, Evan & Varela, Francisco (1991). The Embodied Mind: Cognitive Science and Human Experience. Cambridge, Mass.: The MIT Press

Searle, John R. (1975). “The Logical Status of Fictional Discourse.” New Literary History, 6 (2), s. 319-332 [Genoptr. i Searle, John R. (1979). Expression and Meaning. Studies in the Theory of Speech Acts. Cambridge University Press: Cambridge / New York, s. 58-75]