Fænomenologi

Fænomenologi Fænomenologi er et videnskabsteoretisk perspektiv, der ser sig selv som en beskrivende lære om verdens fænomener og erfaringerne hermed. Det helt grundlæggende for fænomenologiens epistemologi er, at forskeren for at erkende noget skal “gå til sagen selv”, altså til verdens fænomener, som de viser sig (Zahavi & Overgaard 2005:165). Den tyske filosof Edmund Husserl […]

Log ind for at læse videre.
Forfatter Bente Halkier
Emneredaktør Tina Thode Hougaard
Supplerende læsning

Almlund & Blom Andersen 2011, Silverman, D. 2006

Reference

Almlund, Pernille & Blom Andersen, Nina (red.) (2011). Fra Metateori til Kommunikation. København: Hans Reitzel

Berger, Peter L. & Luckmann, Thomas (1966/1987). The Social Construction of Reality. A Treatise in the Sociology of Knowledge. New York: Doubleday/Harmondsworth: Penguin [Genoptr. 1987] [Da. overs. 1972/1992 og 2004]

Berger, Peter L. & Luckmann, Thomas (1972/1992). Den samfundsskabte virkelighed. En videnssociologisk afhandling. Overs. af Anne Diemer & Erik Lyng. København: Lindhardt & Ringhof [2. udg. 1992]

Berger, Peter L. & Luckmann, Thomas (2004). Den sociale konstruktion af virkeligheden. en vidensociologisk afhandling. Overs. af Morten Visby. København: Akademisk Forlag

Bruhn Jensen, Klaus (red.) (2002). A Handbook of Media and Communication Research. Qualitative and Quantitative Methodologies. London: Routledge

Dervin, Brenda (2003). Sense-Making Methodology Reader. Selected writings of Brenda Dervin. Red. af Brenda Dervin og Lois Foreman-Wernet med Eric Lauterbach. New York: Hampton

Hermes, Joke (2005). Re-reading Popular Culture. Oxford: Blackwell

Kotarba, Joseph A. (2005). “Eksistentialistisk sociologi.” I: Hviid Jacobsen, Michael & Kristiansen, Søren (red.). Hverdagslivet. Sociologier om det Upåagtede. København: Hans Reitzel

Livingstone, Sonia (2009). Children and the Internet: Great Expectations, Challenging Realities. Cambridge/Malden, Mass.: Polity

Mortensen, Niels & Harste, Gorm (1996/2007). “Sociale samhandlingsteorier.” I: Andersen, Heine & Kaspersen, Lars Bo (red.). Klassisk og Moderne Samfundsteori. København: Hans Reitzel [7. udg. 2007]

Schrøder, Kim; Drotner, Kirsten; Kline, Stephen & Murray, Catherine (2003). Researching audiences. London: Edward Arnold

Schutz [Schütz], Alfred (1932). Der sinnhafte Aufbau der sozialen Welt. Eine Einleitung in die verstehende Soziologie. Wien: Springer [Eng. overs. 1972]

Schutz, Alfred (1972). The Phenomenology of the Social World. Overs.af George Walsh & Frederick Lehnert, m. indl. af  George Walsh.  London: Heineman Educational

Schutz, Alfred (1975). Hverdagslivets sociologi. En tekstsamling. Udv. og indl. ved Boel Ulff-Møller; overs. af Lisbeth Eriksen. København: Hans Reitzel. [2. udg. 2005]

Silverman, David (2006). Interpreting Qualitative Data. 3. udg. London: Sage. [1. udg. 1993; 2. udg. 2001; 4. udg. 2011]

Turner, Bryan S. (1984). Kroppen i Samfundet. Teorier om Krop og Kultur. Overs. af Torsten Harald Larsen & Charlotte Pietsch. København: Hans Reitzels Forlag [Udvalgte kapitler fra The body & society. Explorations in social theory (1984), samt 2 nyskrevne kapitler]

Zahavi, Dan & Overgaard, Søren (2005). “Fænomenologisk sociologi – hverdagslivets subjekt.” I: Hviid Jacobsen, Michael & Kristiansen, Søren (red.). Hverdagslivet. Sociologier om det Upåagtede. København: Hans Reitzel