Evolutionær medieteori

Evolutionær medieteori Evolutionære medieteorier forklarer mediehistorien helt eller delvis ud fra evolutionære perspektiver og/eller mekanismer. Klassisk evolutionsteori forstår de enkelte medier som forlængelser af kroppens sanseapparat (jf. Freuds forståelse af teknologi som proteser) og beskriver mediehistorien som en stadig udvikling i retning af mere komplet mediering af det samlede sanse- og erkendeapparat (Levinson, P. 1997). […]

Log ind for at læse videre.
Emneredaktør Jesper Tække
Supplerende læsning

Levinson, P. 1997, Deibert 1997, Finnemann 2005, 2006b

Reference

Deibert, Ronald J. (1997). Parchment, printing, and hypermedia. Communication in world order transformation. New York: Columbia University Press

Finnemann, Niels Ole (2005). Internettet i mediehistorisk perspektiv. København: Samfundslitteratur

Finnemann, Niels Ole (2006b). “Public space and the Co-Evolution of Digital and Digitized Media.” Media and Politics, fælles temanummer af Tidsskriftet Politik, 9 (2), og Mediekultur, 40

Levinson, Paul (1997). The Soft Edge. A Natural History and Future of the Information Revolution. London/New York: Routledge