Evaluering af kommunikation

Evaluering af kommunikation Evaluering er en central, men ofte overset del af kommunikationsprocessen – hvad enten der er tale om en kampagne eller en proces i bredere forstand (fx en virksomheds samlede kommunikation eller en offentlig debat). Evaluering er særligt relevant i forbindelse med planlagt kommunikation, men også her undlader man ofte at undersøge, om […]

Log ind for at læse videre.
Forfatter Sine Nørholm Just
Supplerende læsning

Gregory 2001, Patti m.fl. 2015

Reference

Cornelissen, Joep (2014). Corporate Communication. A Guide to Theory & Practice. 4. udg. London: Sage [1. udg. 2004; 5. udg.2017]

Dahler-Larsen, Peter (1998). Den rituelle releksion. Om evaluering i organisationer. Odense: Odense Universitetsforlag. [Eng. 2011, efter udg. 2001.]

Dahler-Larsen, Peter (2011). The Evaluation Society. Stanford: Stanford University Press

De Pelsmacker, Patrick; Geuens, Maggie & Van Den Bergh, Joeri (2013). Marketing Communications. A European Perspective. 5. udg. Harlow: Pearson Education

Gregory, Anne (2001). “Public relations and evaluations: Does the reality match the rhetoric?” Journal of Marketing Communications, 7 (3), s. 171-189

Hatch, Mary Jo & Schultz, Majken (2003). “Bringing the corporation into corporate branding.” European Journal of Marketing, 31 (5-6), s. 1041-1064

Houlind, Rasmus (2015). Hvis det handler om mig, så køber jeg! København: Omnichannel Marketing

Morin, Christophe (2011). “Neuromarketing: The New Science of Consumer Behavior.” Society, 48 (2), s. 131-135

Patti, Charles H.; Hartley, Steven W.; van Dessel, Maria M. & Baack, Daniel W. (2015). “Improving integrated marketing communications practices: A comparison of objectives and results.” Journal of Marketing Communications, < DOI:10.1080/13527266.2015.1027251>

Sepstrup, Preben (2006). Tilrettelæggelse af information. Kommunikations- og kampagneplanlægning. 3. udg. Århus: Academica [4. udg. 2010]