Etnometodologi

Etnometodologi Harold Garfinkel (1917-2011), der var grundlægger af etnometodologien (og ophavsmand til termen), var stærkt påvirket af fænomenologerne Husserl og Schutz. Men i stedet for at koncentrere sig om den individuelle fortolkning (kognition og perception) interesserede Garfinkel sig primært for den offentligt observérbare dimension i betydningsdannelsen. Han spurgte, hvordan folk i deres forskellige dagligdags situationer […]

Log ind for at læse videre.
Emneredaktør Tina Thode Hougaard
Supplerende læsning

Francis & Hester 2004, Heritage 1984, Jalbert 1999, Lynch & Sharrock 2004

Reference

Brinkmann, Svend (2011). “Socialkonstruktionisme og diskurspsykologi.” I: Karpatschof, Benny & Katzenelson, Boje (red.). Klassisk og moderne psykologisk teori. 2. udg. København: Hans Reitzel, s. 412-431

Edley, Nigel (2001). “Analysing Masculinity: Interpretative Repertoires, Ideological Dilemmas and Subject Positions.” I: Wetherell, Margaret; Taylor, Stephanie & Yates, Simeon (red.) (2001a). Discourse as Data: A Guide for Analysis. London: Sage, s. 189-228

Garfinkel, Harold (1967). Studies in Ethnomethodology. Englewood Cliffs, N.J.: Prentice-Hall. [2. udg. Malden, Mass./Cambridge: Polity, 1984]

Garfinkel, Harold (red.) (1986). Ethnomethodological Studies of Work. London: Routledge & Kegan Paul

Garfinkel, Harold (2002). Ethnomethodology’s program: working out Durkheim’s aphorism.  Udg. m. indl. af Anne Warfield Rawls. Lanham, Md.: Rowman & Littlefield

Garfinkel, Harold (2006). Seeing sociologically: The routine grounds of social action. Udg. m. indl. af Anne Warfield Rawls. Boulder, Colo.: Paradigm

Jørgensen, Marianne Winther & Phillips, Louise (1999). Diskursanalyse som teori og metode. København: Roskilde Universitetsforlag [Eng. overs. 2002]

Jørgensen, Marianne Winther & Phillips, Louise (2002). Discourse Analysis as Theory and Method. London: Sage

Francis, David & Hester, Stephen (2004). An invitation to ethnomethodology. Language, society and interaction. London: Sage

Heritage, John (1984). Garfinkel and Ethnomethodology. Cambridge: Polity

Jalbert, Paul L. (red.) (1999). Media studies. Ethnomethodological approaches. (Studies in ethnomethodology and conversation analysis, 5). Lanham, Md./New York/Oxford: University Press of America

Lynch, Michael & Sharrock, Wes (red.) (2004). Harold Garfinkel. Bd. 1-4. (SAGE Masters in Modern Social Thought series). London: Sage