Goffman, Erving

Erving Goffman Erving Goffman (1922-82) var ph.d. i sociologi fra University of Chicago i 1953. Hans første ansættelse var på National Institute of Mental Health i Maryland, og i 1957 kom han til Department of Sociology på Berkeley, hvor han i 1962 blev udnævnt til professor. I 1968 blev han ansat på University of Pennsylvania, […]

Log ind for at læse videre.
Emneredaktør Jesper Tække
Supplerende læsning

Hviid Jacobsen & Kristiansen 2000, Hviid Jakobsen 2010

Reference

Burke, Kenneth (1950). A Rhetoric of Motives. Englewood Cliffs, N.J.: Prentice Hall [Genoptr. 1952]

Giddens, Anthony (1984). The Constitution of Society. Outline of the theory of structuration. Cambridge: Polity

Goffman, Erving (1955). “On Face-work. An Analysis of Ritual Elements of Social Interaction.” Psychiatry. Journal for the Study of Interpersonal Processes, 18 (3), s. 213-231

Goffman, Erving (1956/1959). The Presentation of Self in Everyday Life. 1.udg. Edinburgh: University of Edinburgh. [Ny udv. udg. New York: Doubleday, 1959] [Da./No. overs. 1974/1992]

Goffman, Erving (1961). Asylums. Essays on the Social Situation of Mental Patients and Other Inmates. New York: Doubleday. [Da. overs. 1967b]

Goffman, Erving (1963). Stigma. Notes on the Management of Spoiled Identity. New York: Simon & Schuster. [Da. overs. 1975 og 2009]

Goffman, Erving (1967a). Interaction ritual. Essays in face-to-face behaviour. New York: Pantheon/London: Penguin

 

Goffman, Erving (1967b). Anstalt og menneske. Den totale institution socialt set. Overs. af Knud Eilskov. København: Paludan

Goffman, Erving (1974). Frame Analysis. An essay on the organization of experience. Cambridge, Mass.: Harvard University

Goffman, Erving (1974/1992). Vårt rollespill til daglig. En studie i hverdagslivets dramatikk. Oslo: Pax. Rev. overs. 1992: Vore rollespil i hverdagen. København: Hans Reitzel

Goffman, Erving (1975). Stigma. Om afvigerens sociale identitet. Overs. af Brian Gooseman. København: Gyldendal

Goffman, Erving (1976). Gender Advertisements. Washington: Society for the Anthropology of Visual Communication. [Genudg. London: Macmillan, 1979]

Goffman, Erving (1981): Forms of Talk. Oxford: Basil Blackwell/Philadelphia, Pa.: University of Pennsylvania Press

Hviid Jacobsen, Michael & Kristiansen, Søren (2000). Goffman og den metaforiske genialitet. En kort præsentation af centrale begreber og perspektiver i Erving Goffmans sociologi. (Skriftserie, 2000:5). Institut for Sociale Forhold og Organisation, Aalborg Universitet.

Hviid Jacobsen, Michael (red.) (2010). The Contemporary Goffman. (Routledge Studies in Social and Political Thought). New York and London: Routledge

Meyrowitz, Joshua (1985). No Sense of Place. The Impact of Electronic Media on Social Behavior. New York: Oxford University Press

Orwell, George (1933). Down and out in Paris and London. London: Gollancz. [Genudg. London: Penguin, 1940. Genudg. London: Secker & Warburg, 1986. Genudg. m. ny indl. og tekstkomm. London: Penguin, 1989]