Erstatningsteori

Erstatningsteori Fællesbetegnelse for en række teorier, der hævder, at nye medier erstatter tidligere medier. I paradigmatiske/konceptuelle erstatningsteorier som fx McLuhans teori om det elektroniske medieparadigme, der erstatter det trykte medieparadigme, betragtes de nye medier som kilde til store forandringer i samfundsmønstre, livs- og tankeformer. De digitale mediers gennembrud har givet anledning til nye erstatningsteorier, hvor […]

Log ind for at læse videre.
Emneredaktør Jesper Tække
Supplerende læsning

McLuhan 1964, Negroponte 1995, Finnemann 2005, 2006b

Reference

Bolzt, Norbert (1993). Am Ende der Gutenberg-Galaxis. Die neuen Kommunikationsverhältnisse. München: Fink

Deibert, Ronald J. (1997). Parchment, printing, and hypermedia. Communication in world order transformation. New York: Columbia University Press

Finnemann, Niels Ole (2005). Internettet i mediehistorisk perspektiv. København: Samfundslitteratur

Finnemann, Niels Ole (2006b). “Public space and the Co-Evolution of Digital and Digitized Media.” Media and Politics, fælles temanummer af Tidsskriftet Politik, 9 (2), og Mediekultur, 40

Nielsen, Jakob (1998). “The End of Legacy Media.” Alertbox. 23.8 1998. <http://www.useit.com/alertbox/ 980823.html>

Moravec, Hans (2000). Robots, Re-Evolving Mind. http://www.frc.ri.cmu.edu/~hpm/project.archive/robot.papers/2000/Cerebrum.html [Set 25.01. 2013]

McLuhan, Marshall (1964). Understanding Media. The Extensions of Man. London: Routledge & Kegan Paul [Genudg. 1994 m. forord af Lewis H. Lapham. Cambridge, Mass.: MIT Press. Genudg. 2001 i Routledge Classics.] [Da. overs. 1967]

McLuhan, Marshall (1967). Mennesket og medierne. Overs. af Elsa Gress Wright. København: Gyldendal

Negroponte, Nicholas (1995). Being Digital. New York: Alfred A. Knopf/London: Hodder & Stoughton [Da. overs. 1996/1997]

Negroponte, Nicholas (1996/1997). Det Digitale Liv. Overs. af Søren Nipper m.fl. Aarhus: Klim. [2. udg. 1997]

Poster, Mark (1995). The Second Media Age. Cambridge: Polity