Laclau og Mouffe

Ernesto Laclau og Chantal Mouffe Ernesto Laclau (1935-2014) og Chantal Mouffes (1943-) diskursteori har i en række forskningsfelter etableret sig som en af de vigtigste eksponenter for “den sproglige vending” inden for samfundsvidenskaberne. Deres hovedantagelse er, at det sociale er organiseret som et retorisk rum (Laclau 2000:78). Ud over at påpege, at diskursive kampe konstituerer […]

Log ind for at læse videre.
Forfatter Ursula Plesner
Emneredaktør David Mathieu
Supplerende læsning

Laclau & Mouffe 1997, 2002, Dreyer Hansen 2005

Reference

Carpentier, Nico & Cammaerts, Bart (2006). “Hegemony, Democracy, Agonism and Journalism – An interview with Chantal Mouffe.” Journalism Studies, 7, s. 964-975

Dreyer Hansen, Allan(2005). “Diskursteori – postmarxistisk hegemonianalyse hos Laclau.” I: Esmark, Anders; Bagge Laustsen, Carsten & Åkerstrøm Andersen, Niels (red.).  Poststrukturalistiske analysestrategier. København: Roskilde Universitetsforlag/Samfundslitteratur

Dyrberg, Torben Bech; Dreyer Hansen, Allan & Torfing, Jacob (red.) (2000). Diskursteorien på arbejde. København: Roskilde Universitetsforlag

Esmann Andersen, Sophie & Stage, Carsten (2010). “Consumption that matters.” MedieKultur – Journal of media and communication research, 49, s. 151-170

Jørgensen, Marianne Winther & Phillips, Louise (1999). Diskursanalyse som teori og metode. København: Roskilde Universitetsforlag [Eng. overs. 2002]

Jørgensen, Marianne Winther & Phillips, Louise (2002). Discourse Analysis as Theory and Method. London: Sage

Laclau, Ernesto & Mouffe, Chantal (1985). Hegemony and Socialist Strategy – Towards a Radical Democratic Politics. London: Verso [2. udg. 2001]

Laclau, Ernesto & Mouffe, Chantal (1997). Demokrati og hegemoni. Udv. og red. ved Carsten Jensen. København: Akademisk

Laclau, Ernesto & Mouffe, Chantal (2002). Det radikale demokrati. Diskursteoriens politiske perspektiv. Fagl. red. ved Carsten Jensen & Allan Dreyer Hansen. Udv. og overs. af Torben Clausen m.fl. København: Roskilde Universitetsforlag

Laclau, Ernesto (red.) (1994). The Making of Political Identities. London: Verso

Laclau, Ernesto (1996a). “Power and Representation.” I: Emancipation(s). London: Verso

Laclau, Ernesto (1996b). “Subject of Politics, Politics of the Subject.” I: Emancipation(s). London: Verso

Laclau, Ernesto (1996c). “Universalism, Particularism and the Question of Identity.” I: Emancipation(s). London: Verso

Laclau, Ernesto (1996d). “Why do Empty Signifiers Matter to Politics?” I: Emancipation(s). London: Verso

Laclau, Ernesto (2000). “Identity and Hegemony – The Role of Universality in the Constitution of Political Logics.” I: Butler, Judith; Laclau, Ernesto & Žižek, Slavoj. Contingency, Universality, Hegemony. Contemporary dialogues on the left. London: Verso [Genoptr. 2011]

Mouffe, Chantal (1993). The Return of the Political. (Radical Thinkers). London: Verso [Genoptr. 2005]

Pascale, Celine-Marie (2005). “There’s No Place Like home: The Discursive Creation of Homelessness”. Cultural Studies – Critical Methodologies, 5 (2), s. 250-268

Uldam, Julie & Askanius, Tina (2011). “Using online social media for radical politics: Climate change activism on YouTube.” International Journal of E-Governance, 4 (1/2), s. 69-84