Emotioner

Emotioner Følelser spiller en vigtig rolle i vores forståelse af massemedier, navnlig den del, der formidler fiktive fortællinger og bygger på kunstnerisk aktivitet hos afsenderne. En traditionel antagelse er, at vores engagement i narrative fiktioner fungerer som en slags renselse. Som tilskuere til eksempelvis en film eller tv-serie får vi afløb for følelsesmæssige spændinger. Denne […]

Log ind for at læse videre.
Forfatter Johannes Riis
Emneredaktør Birger Langkjær
Reference

Beardsley, Monroe C. (1966). Aesthetics from Classical Greece to the Present: A Short History. New York: Macmillan [Genoptr. 1975, University of Alabama Press]

Brecht, Bertolt (1957). Schriften zum Theater. Über eine nicht-aristotelische Dramatik. (Bibliothek Suhrkamp, 41). Frankfurt am Main: Suhrkamp [Da.overs. 1960]

Brecht, Bertolt (1960). Om tidens teater. En ikke-Aristotelisk dramatik. Overs. af Harald Engberg. (Gyldendals Uglebøger) København: Gyldendal

Brecht, Bertolt (1991). “Short Description of a Technique of Acting which Produces an Alienation Effect.” I: Butler, Jeremy (red.). Star Texts: Image and Performance in Film and Television. Detroit: Wayne State University Press. [Opr. tr. 1964]

Dahlgren, Peter (2006), “Doing citizenship: The cultural origins of civic agency in the public sphere.” European Journal of Cultural Studies, 9 (3), s. 267-286

Diderot, Denis ([1773]/1970). “The Paradox of Acting.” I: Cole, Toby &  Chinoy, Helen Krich (red.).  Actors on Acting: The Theories, Techniques, and Practices of the Great Actors of all Times as Told in Their Own Words. New York: Crown. [Opr. manus. 1773; 1. udg. 1830 (fransk)]

Gerbner, George (2002). Against the Mainstream: The Selected Works of George Gerbner. Udg. af Michael Morgan. New York: P. Lang

Grodal, Torben Kragh (1997). Moving Pictures – A New Theory of Film Genres, Feelings, and Cognition. Oxford: Oxford University Press

Nussbaum, Martha C. (1986). The fragility of Goodness. Luck and Ethics in Greek Tragedy and Philosophy. New York: Cambridge University Press

Silverman, Kaja (1983). The Subject of Semiotics. New York: Oxford University Press

Smith, Murray (1995). Engaging Characters: Fiction, Emotion, and the Cinema. Oxford: Clarendon Press

Tolstoy, Leo ([1896]/1973). “The Communication of Emotion.” I: Rader, Melvin Miller (red.). A Modern Book of Esthetics. An Anthology. New York: Holt, Rinehart and Winston. [Opr. russ. Udg. 1896]

Habermas, Jürgen (1962). Strukturwandel der Öffentlichkeit. Untersuchungen zu einer Kategorie der bürgerlichen Gesellschaft. Müncher: Hermann Luchterhand. [No./da. vers. 1971. Da. overs. 2009]