Emergens

Emergens Emergens betegner dannelse af nye helheder med egenskaber, der ikke kan afledes af de dele, der danner helheden. Begrebet indgår bl.a. i evolutionær teori som begreb for udviklingen fra simplere til mere komplekse organismer. Det anvendes også om dannelsen af nye egenskaber som evnen til at tale (exaptation) og andre nydannelser i menneskeartens kommunikative […]

Resten af artiklen er skjult. Log ind for at se resten.
Supplerende læsning

Campbell, D.T. 1974, Bateson 1979 eller 1984, Bøgh Andersen m.fl. 2000

Reference

Bateson, Gregory (1979). Mind and Nature. A necessary unity. Boston: Dutton. [Da. overs. 1984]

Bateson, Gregory (1984). Ånd og natur. En nødvendig enhed. Overs. af Harry Mortensen. København: Rosinante [2. udg. 1991]

Bøgh Andersen, Peter m.fl. (red.) (2000). Downward Causation. Minds, Bodies and Matter. Aarhus: Aarhus University Press

Campbell, Donald T. (1974). “Downward Causation in hierarchically organized biological systems.” I: Ayala, Francesco Jose & Dobzhansky. Theodosius (red.) Studies in the Philosophy of Biology. Reduction and related problems. Berkeley/Los Angeles: University of California Press, s. 179-86