Emergens

Emergens Emergens betegner dannelse af nye helheder med egenskaber, der ikke kan afledes af de dele, der danner helheden. Begrebet indgår bl.a. i evolutionær teori som begreb for udviklingen fra simplere til mere komplekse organismer. Det anvendes også om dannelsen af nye egenskaber som evnen til at tale (exaptation) og andre nydannelser i menneskeartens kommunikative […]

Log ind for at læse videre.
Supplerende læsning

Campbell, D.T. 1974, Bateson 1979 eller 1984, Bøgh Andersen m.fl. 2000

Reference

Bateson, Gregory (1979). Mind and Nature. A necessary unity. Boston: Dutton. [Da. overs. 1984]

Bateson, Gregory (1984). Ånd og natur. En nødvendig enhed. Overs. af Harry Mortensen. København: Rosinante [2. udg. 1991]

Bøgh Andersen, Peter m.fl. (red.) (2000). Downward Causation. Minds, Bodies and Matter. Aarhus: Aarhus University Press

Campbell, Donald T. (1974). “Downward Causation in hierarchically organized biological systems.” I: Ayala, Francesco Jose & Dobzhansky. Theodosius (red.) Studies in the Philosophy of Biology. Reduction and related problems. Berkeley/Los Angeles: University of California Press, s. 179-86