Elektronisk demokrati

Elektronisk demokrati Elektronisk demokrati er et begreb for brug af digitale medier, ikke mindst internettet, til styrkelse og fornyelse af demokratiet. Ideen om elektronisk demokrati er knyttet til forskellige normative demokratiopfattelser. Nogle teoretikere er inspireret af en pluralistisk position (fx Robert A. Dahl 1961), der betoner borgernes frie og lige adgang til at få deres […]

Log ind for at læse videre.
Forfatter Jakob Linaa Jensen
Emneredaktør Jesper Tække
Supplerende læsning

Wilhelm 2000, Hoff & Storgaard 2005, Rheingold 1993, Turkle 1995, Smith & Kollock 1999, Wellman & Haythornthwaithe 2002, Linaa Jensen 2009b

Reference

Dahl, Robert A. (1961). Who Governs. Democracy and power in an American city. (Yale studies in political science, 4). New Haven: Yale University Press [2. udg. 2005]

Habermas, Jürgen (1962). Strukturwandel der Öffentlichkeit. Untersuchungen zu einer Kategorie der bürgerlichen Gesellschaft. Müncher: Hermann Luchterhand. [No./da. vers. 1971; da. overs. 2009]

Habermas, Jürgen (1971). Borgerlig offentlighet. Henimot en teori om det borgerlige samfunn. Oslo: Gyldendal Norsk Forlag/København: Fremad

Habermas, Jürgen (2009). Borgerlig offentlighed. Offentlighedens strukturændring. Undersøgelse af en kategori i det borgerlige samfund. Med forfatterens forord til genoptr. 1990. Overs. af Henning Vangsgaard. København: Informations Forlag

Hoff, Jens & Storgaard, Kresten (red.) (2005). Informationsteknologi og demokratisk Innovation. Borgerdeltagelse, politisk kommunikation og offentlig styring. København: Samfundslitteratur

Linaa Jensen, Jakob (2009). “New Convergences of Political Participation – the Internet and other media.” Paper presented at Nordmedia 09 – Nordic media researcher conference, Karlstad, Sverige

Norris, Pippa (2002). Democratic Phoenix. Re-inventing Political Activism. New York: Cambridge University Press

Rheingold, Howard (1993). The Virtual Community. Homesteading on the Electronic Frontier. New York: Addison Wesley [2. rev. udg. 2000, MIT Press]

Smith, Marc A. & Kollock, Peter (red.) (1999). Communities in Cyberspace. London: Routledge

Turkle, Sherry (1995). Life on the Screen: Identity in the Age of the Internet. New York: Simon & Schuster

Wellman, Barry & Haythornthwaithe, Caroline (red.) (2002). The Internet in Everyday Life. (Information Age Series). Oxford: Blackwell

Wilhelm, Anthony G. (2000). Democracy in the Digital Age. Challenges to Political Life in Cyberspace. London: Routledge