Effekt

Effekt Effekt er et af kernebegreberne inden for medie- og kommunikationsforskningen og optræder i en række teorier og modeller som betegnelse for den forandring, som kommunikationen af et budskab (ikke) frembringer hos modtageren. Der skelnes ofte mellem tre typer af effekt, nemlig 1) kognitiv effekt (forandring i modtagerens viden), 2) affektiv effekt (forandring i modtagerens […]

Log ind for at læse videre.
Forfatter Finn Frandsen
Supplerende læsning

Bryant & Zillmann 2002, Barker & Petley 2001

Reference

Barker, Martin & Petley, Julian (red.) (2001). Ill Effects. The Media/Violence debate. 2. udg. New York: Routledge

Bryant, Jennings & Zillmann, Dolf (red.) (2002). Media Effects. Advances in Theory and Research. Mahwah, N.J.: Lawrence Erlbaum

Ray, Michael L. (1973). Marketing Communication and the Hierarchy of Effects. I: Clarke, Peter (red.). New Models for Communication Research. Beverly Hills, Calif.: Sage [2. udg. 1977]

Sepstrup, Preben (2006). Tilrettelæggelse af information – kommunikations- og kampagneplanlægning. 3. udg. Aarhus: Academica [4. udg. m. Pernille Fruensgaard Øe, 2010]

Vestergaard, Torben & Schrøder, Kim C. (1985). The Language of Advertising. Oxford: Blackwell